Polecane wydarzenia

A A A
drukujNajczęściej zadawane pytania (FAQ)

11-10-2012

OŚ 1. Przedsiębiorczość i innowacje / 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki

Pytanie:

Jestem zainteresowany otrzymaniem dotacji do rozbudowy hotelu.
Od 2005 r prowadzę działalność gastronomiczno-hotelową.

Odpowiedź:

Dofinansowanie na projekt związany z działalnością gastronomiczną- hotelową można uzyskać tylko w ramach Działania 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki, którego nabór wniosków o dofinansowanie na 2012 rok nie jest planowany.
Rodzaje działalności gospodarczej kwalifikujące się do wsparcia w ramach I Osi Priorytetowej Działania 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki RPO WL 2007-2013, według kodów PKD 2007, dostępne są na stronie internetowej www.lawp.eu w zakładce - Dokumenty programowe, podmenu - dokumenty RPO WL.
Więcej informacji można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9a, pod nr tel. (81) 46 23 812 lub (81) 46 23 831.

wróć do FAQ »
Twoja opinia
RPOWL na youtube