Polecane wydarzenia

A A A
drukujNajczęściej zadawane pytania (FAQ)

29-10-2012

OŚ 1. Przedsiębiorczość i innowacje / 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

Pytanie:

Witam, czy mogę dostać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności w transporcie? Chodzi mi o zakup TIR-a.

Odpowiedź:

Nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 - 2013 r. z Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw został zakończony 02.10.2012 r. i nie jest już planowany. Jednocześnie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WL 2007-2013 nie ma możliwości zakupienia TIR-a przez firmę transportową.
Ponadto terminy jak i kwoty alokacji środków poszczególnych naborów wniosków w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013 r. zostały zamieszczone w harmonogramie konkursów na 2012 r., który umieszczony jest na naszej stronie internetowej www.lawp.eu w zakładce Home - podmenu - Harmonogram konkursów.
Na rozpoczęcie działalności gospodarczej aplikować można w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które jest wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. W tym Działaniu można uzyskania do 40 tys. PLN. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (81) 46 35 363 oraz pod adresem punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl.
Dodatkowe informacje na temat możliwości pozyskiwania Funduszy Europejskich można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich pod adresem: 20-151 Lublin ul. Stefczyka 3b lub tel. (81) 44 16 864, (81) 44 16 865.

wróć do FAQ »
Twoja opinia
RPOWL na youtube