Polecane wydarzenia

A A A
drukujKrok III: Co sfinansujemy?

Regionalny Program Operacyjny umożliwi Ci realizację projektów o charakterze infrastrukturalnym, a więc zabezpieczającym podstawowe zaplecze do właściwej działalności. W ramach RPO możesz ubiegać się m.in. o dofinansowanie następujących działań:

 • pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości 
 • uproszczenie dostępu do zewnętrznych, pozabankowych źródeł finansowania inwestycji
 • ułatwienie podejmowania działalności gospodarczej i powstawania firm
 • rozwój specjalistycznych usług szkoleniowych, doradczych oraz pomoc ekspercka dla przedsiębiorstw
 • rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, która przywróci obszarowi jego funkcje gospodarcze, turystyczne i społeczne
 • budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków oraz zaopatrzenia w wodę
 • zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, w tym samochodów ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochodów ratowniczo–gaśniczych
 • poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych w zakładach opieki zdrowotnej poprzez zakup i modernizację sprzętu medycznego 
 • utrzymanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępności do obiektów i dóbr kultury oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie, a także rozwój aktywnych form turystyki
 • przedsięwzięcia wpływające na poprawę jakości życia społeczności lokalnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy
 • modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej i socjalnej wszystkich szczebliW jakim kierunku chciałbyś iść? Wybierz temat i sprawdź, jaką propozycję mamy dla Ciebie.  

Jeśli jesteś PRZEDSIĘBIORCĄ, zajrzyj do działów: Przedsiębiorczość i innowacje oraz Infrastruktura ekonomiczna. Potem koniecznie odwiedź stronę www.lawp.eu.

KIERUNKI WSPARCIA:

(wybierz je z podmenu tej zakładki lub z listy poniżej)

Kierunek: Przedsiębiorczość i innowacje

Kierunek: Infrastruktura ekonomiczna

Kierunek: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

Kierunek: Społeczeństwo informacyjne

Kierunek: Transport

Kierunek: Środowisko i czysta energia

Kierunek: Kultura, turystyka  i współpraca międzyregionalna

Kierunek: Infrastruktura społeczna

Kierunek: Pomoc techniczna

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube