Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

Celem działania jest zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw realizujących projekty na terenie województwa lubelskiego.

Zdolność mikroprzedsiębiorstw do utrzymania się na rynku to przede wszystkim możliwość szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w krótkim okresie po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Realizacja działania przyczyni się do poprawy oferty produktowej i technologicznej przedsiębiorstw.
 Preferowane będą projekty uwzględniające rozwiązania innowacyjne. Działanie ukierunkowane jest na zwiększenie konkurencyjności nowych mikroprzedsiębiorstw poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie.

Wartość wsparcia:

  • Minimalna wartość wsparcia wynosi 15 tys. PLN.
  • Maksymalna wartość wsparcia wynosi 310 tys. PLN.
  • Dla projektów w których wartość wydatków kwalifikowalnych przekroczy 1 mln PLN maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. PLN.

Wartość Projektu:

  • Minimalna wartość projektu wynosi 21,5 tys. zł, natomiast maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 8 mln zł.

Maksymalny udział środków publicznych w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 70%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 30%.


Grupy beneficjentów:

Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku w IP II.

Typy realizowanych projektów:

  • Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa;
  • Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług;
  • Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego).

Szczegółowych informacji o  Działaniu 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw RPO WL na lata 2007-2013 udziela Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Wojciechowska 9a.

Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: lawp@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numery 81-46-23-831 oraz 81-46-23-812

Pytania można też kierować za pośrednictwem naszej strony i formularza "Zadaj pytanie ekspertowi" (należy wybrać Działanie 1.1 w 2 Kroku) - przejdź do formularza

Twoja opinia
RPOWL na youtube