Polecane wydarzenia

A A A
drukujPoddziałanie 2.1.2 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych

Celem poddziałania jest ułatwienie dostępu przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty obejmujące wsparcie finansowe funduszy poręczeń kredytowych, prowadzące do:

  • ułatwienia mikro i małym przedsiębiorcom możliwości korzystania z zewnętrznych, pozabankowych źródeł finansowania inwestycji
  • zwiększenia liczby działających na terenie województwa funduszy poręczeń kredytowych
  • dywersyfikacji oraz rozwoju lokalnego i regionalnego rynku usług poręczeniowych
  • wzmocnienia działalności funduszy poręczeń kredytowych
  • ułatwienia podejmowania działalności gospodarczej i powstawania firm (przede wszystkim innowacyjnych, w tym opartych na wykorzystaniu nowych technologii o znaczącym potencjale rynkowym)

Wartość wsparcia:

  • wsparcie dla funduszy nie może być niższe niż 5 mln zł

Wartość projektu:

  • minimalna wartość projektu wynosi 5,27 mln zł

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych wynosi 95%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 5%.


Grupy beneficjentów:

Regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych działające na terenie województwa lubelskiego.

 

Typy realizowanych projektów:

  • Tworzenie i dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych
  • Dokapitalizowanie istniejących funduszy poręczeń kredytowych

Docelowo fundusze pożyczkowe, które uzyskają dofinansowanie, będą udzielać pożyczek przedsiębiorcom z sektora MSP realizującym przedsięwzięcia na terenie województwa lubelskiego, przy czym:

- przedsiębiorstwa te muszą znajdować się w tzw. wczesnej fazie rozwoju

- przedsiębiorstwa nie moga spełniać kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego

- projekty przedsiębiorstw finansowane przez fundusze muszą być ekonomicznie uzasadnione

- poręczenia są związane z określoną transakcją finansową

 

Szczegółowych informacji o Poddziałaniu 2.1.2 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych RPO WL na lata 2007-2013 udziela Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Wojciechowska 9a.

Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: lawp@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numery 81-46-23-831 oraz 81-46-23-812.

Pytania można też kierować za pośrednictwem naszej strony i formularza "Zadaj pytanie ekspertowi" (należy wybrać Poddziałanie 2.1.2 w 2 Kroku) - przejdź do formularza

Twoja opinia
RPOWL na youtube