Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 5.2 Lokalny układ transportowy

Celem działania jest poprawa jakości i dostępności wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym, a tym samym podniesienie konkurencyjności województwa lubelskiego i zwiększenia mobilności mieszkańców.

Wsparciem objęte będą zadania dotyczące robót budowlanych i modernizacji dróg gminnych oraz powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zabezpieczające kluczowe dla danego obszaru powiązania z drogami krajowymi i wojewódzkimi. Z finansowania w ramach działania wyłączone będą projekty realizowane w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. 

 

Grupy beneficjentów:

 

Typy realizowanych projektów:

  • Roboty budowlane i modernizacja dróg gminnych, w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach tych dróg, wraz z infrastrukturą towarzyszącą – chodniki, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe, oświetlenie, kanalizacja teletechniczna i sanitarna oraz zieleń ozdobna i ochronna (z wyłączeniem dróg wewnętrznych).
  • Roboty budowlane i modernizacja dróg powiatowych, w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach tych dróg, wraz z infrastrukturą towarzyszącą – chodniki, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe, oświetlenie, kanalizacja teletechniczna i sanitarna oraz zieleń ozdobna i ochronna (z wyłączeniem dróg wewnętrznych i osiedlowych).

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube