A A A
drukujAle zmiany

Lubelska Biblioteka Wirtualna nabiera mocy

23-01-2014

Projekt zakłada zbudowanie projektu infrastruktury sieciowej, serwerowej, bazodanowej i pracowni digitalizacji. To umożliwi uruchomienie systemu lokalnej Biblioteki Cyfrowej mającego na celu przechowywanie, indeksowanie oraz udostępnianie danych cyfrowych. Zadaniem Urzędu Miasta Lublin będzie udostępnienie własnej serwerowni, w której zostanie uruchomiony centralny backup danych i system indeksujący zasoby z różnych źródeł. Umożliwi on intuicyjny sposób wyszukiwania danych i uzyskiwanie do nich dostępu.

Uruchomiony zostanie także nowoczesny portal prezentujący dane i organizujący dostęp do wybranych zasobów. Do obiektów wszystkich partnerów i uczestników z terenu Lublina zostanie doprowadzona światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna, która w połączeniu z istniejąca miejską siecią teleinformatyczną Urzędu Miasta Lublin zapewni transmisję dla przepływu i gromadzenia informacji niezbędnych do stworzenia zasobów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.

Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy będących w posiadaniu najważniejszych w regionie instytucji odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych i kulturowych Lubelszczyzny.

wróć
Twoja opinia
RPOWL na youtube