Polecane wydarzenia

A A A
drukujOrganizacja systemu naboru, oceny i wyboru projektów konkursowych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL

Pliki do pobrania

wersje Wytyczne do organizacji systemu naboru, oceny i wyboru projektów konkursowych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL (18-12-2012) 625.82 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 13-03-2012

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Aktualizacja dokumentu dotyczy realizacji projektów w formule „Zaprojektuj i wybuduj.

wersja z dnia: 04-05-2011

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Zmiana procedury odwoławczej pod kątem wprowadzenia możliwości wniesienia odwołania od oceny przez wnioskodawców, których projekty umieszczone zostały na listach rezerwowych.


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube