Polecane wydarzenia

A A A
drukuj24/11/2008 - Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał wyboru przedstawiciela reprezentującego organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska

Uprzejmie informuję, iż w dniu 4 listopada 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał wyboru Fundacji Środkowo-Europejski Instytut Badań nad Środowiskiem jako przedstawiciela reprezentującego organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego. Jednocześnie na mocy Uchwały nr CLXXVIII/2074/08 z dnia 4 listopada 2008 r. Zarząd powołał przedstawicieli Fundacji: Pana Lucjana Pawłowskiego na Członka Komitetu Monitorującego RPO WL a Panią Anetę Czechowską - Kosacką na Stałego Zastępcę Członka Komitetu Monitorującego RPO WL.

Twoja opinia
RPOWL na youtube