Polecane wydarzenia

A A A
drukuj18/11/2008 - Skład Komitetu Monitorującego RPO

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

1. Przewodniczący – przedstawiciel Instytucji Zarządzającej (IZ) RPO WL – Marszałek Województwa, Pan Krzysztof Grabczuk / Pan Marek Flasiński (stały zastępca)

Pozostali członkowie – łącznie 29 osób, w tym: 

2. strona samorządowa – łącznie 11 osób, w tym:

a)      przedstawiciel IZ RPO WL – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego wskazany przez Zarząd Województwa - Pan Bogdan Kawałko/ Pan Marceli Niezgoda (stały zastępca);

b)     przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO KL właściwej dla województwa lubelskiego wskazany przez Zarząd Województwa - Pani Iwona Nakielska / Pani Małgorzata Baran – Sanocka (stały zastępca);

c)      przedstawiciel Miasta Lublin – Pani Elżbieta Kołodziej - Wnuk / Pani Aneta Karasek (stały zastępca);

d)     przedstawiciele pozostałych gmin z województwa lubelskiego:

 • przedstawiciel miasta Świdnik – Pan Waldemar Jakson/wakat (stały zastępca);

 • przedstawiciel miasta i gminy Janów Lubelski – Pan Krzysztof Adam Kołtyś/Pan Czesław Marek Krzysztoń (stały zastępca);

 • przedstawiciel miasta Kraśnik – Pan Piotr Czubiński/Pan Jarosław Czerw (stały zastępca);

 • przedstawiciel miasta i gminy Tarnogród – Pan Tomasz Rogala/Pan Eugeniusz Stróż (stały zastępca);

 • przedstawiciel miasta i gminy Krasnobród – Pan Zbigniew Michalski/Pan Janusz Oś (stały zastępca);

 • przedstawiciel miasta i gminy Włodawa – Pan Jerzy Wrzesień/Pani Anna Tomaszewska – Sobczak (stały zastępca);

e)      przedstawiciele powiatów z województwa lubelskiego:

 • przedstawiciel powiatu Ryckiego – Pan Leszek Filipek/Pani Aneta Drożdżykowska (stały zastępca);

 • przedstawiciel powiatu Tomaszowskiego – Pan Jan Wójtowicz/Pan Józef Marynicz (stały zastępca);

3. strona rządowa – łącznie 5 osób, w tym:

a)      Wojewoda Lubelski – Pani Genowefa Tokarska / Pani Małgorzata Konieczniak (stały zastępca);

 b)     przedstawiciel Ministra Rozwoju Regionalnego jako Instytucji Koordynującej RPO – Pani Aleksandra Kwiatkowska / Pani Agnieszka Dawydzik (stały zastępca);

c)      przedstawiciel Ministra Rozwoju Regionalnego jako Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia – Pan Radosław Antoszek / Pani Agata Miazga (stały zastępca);

d)     przedstawiciel Ministra Gospodarki jako Instytucji Koordynującej proces lizboński w Polsce – Pan Zbigniew Barszcz / Pan Jarosław Ługa (stały zastępca);

e)      przedstawiciel Instytucji Certyfikującej lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji – Pan Jarosław Szymczyk/ Ireneusz Niećko (stały zastępca)

4. strona partnerów społecznych i gospodarczych - łącznie 13 osób, w tym:

a)      przedstawiciele organizacji pracowników i przedstawiciele organizacji pracodawców reprezentujący ich interesy w regionie:

 • przedstawiciel Forum Związków Zawodowych - Pan Artur Juszczak / Pani Beata Rozner (stały zastępca);

 • przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” Pan Jarosław Krawczak / przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Polskich Pan Jerzy Kowalski (stały zastępca);

b)     przedstawiciele organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) z terenu województwa (5 osób):

 • przedstawiciel Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” – Pani Małgorzata Orzeł / Pan Maciej Knap (stały zastępca);

 • przedstawiciel Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – Pan Henryk Łucjan / Pan Piotr Kowalewski (stały zastępca);

 • przedstawiciel Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA” – Ks. Tadeusz Pajurek / Ks. Dariusz Bondyra (stały zastępca);

 • przedstawiciel Lubelskiej Fundacji Rozwoju – Pan Andrzej Kidyba / Pan Jerzy Nazaruk (stały zastępca);

 • przedstawiciel Fundacji Środkowo-Europejski Instytut Badań nad Środowiskiem – Pan Lucjan Pawłowski / Pani Aneta Czechowska – Kosacka (stały zastępca);

c)      przedstawiciele środowiska naukowo-akademickiego z terenu województwa lubelskiego:

 • przedstawiciel Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Pan Prof. Jerzy Węcławski / Pan Stanisław Lis (stały zastępca);

 • przedstawiciel Akademii Rolniczej w Lublinie – Pan Prof. Bogdan Kościk / Pan Piotr Gradziuk (stały zastępca);

 • przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Pan Dr Marcin Szewczak / Pan Dr Wojciech Wytrążek (stały zastępca);

d)     przedstawiciele samorządu gospodarczego oraz gospodarczego samorządu rzemieślniczego z terenu województwa:

 • przedstawiciel Puławskiej Izby Gospodarczej – Pan Waldemar Capała / Pani Joanna Grochal (stały zastępca);

 • przedstawiciel Lubelskiej Izby Rzemieślniczej – Pan Jerzy Miszczak / Pan Andrzej Zuziak (stały zastępca);

e)      przedstawiciel Archidiecezji Lubelskiej – Ks. dr Wojciech Pęcherzewski / Ks. lic. Wiesław Kosicki (stały zastępca).

5.w charakterze obserwatorów, bez prawa do głosowania w posiedzeniach KM RPO WL biorą udział przedstawiciele:

 • Ministra Rozwoju Regionalnego jako instytucji do spraw koordynacji strategicznej,

 • każdej z ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego wyłonionych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej Komitecie Regionów Unii Europejskiej, czyli:

 • Unii Metropolii Polskich,

 • Związku Miast Polskich,

 • Unii Miasteczek Polskich,

 • Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Związku Powiatów Polskich,

 • Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Urzędu Kontroli Skarbowej,

 • Krajowej Jednostki Oceny,

 • Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

 • instytucji odpowiedzialnej za realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Ministerstwa Rolnictwa,

 • inne osoby, na zaproszenie Przewodniczącego,

 • w pracach Komitetu Monitorującego RPO WL mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów – bez prawa do głosowania, przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej Programem,

 • w pracach Komitetu może również uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz przedstawiciel Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

 

Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube