Polecane wydarzenia

A A A
drukuj13/06/2008 - III posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

W dniu 3 czerwca 2008 r. odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Posiedzeniu przewodniczył upoważniony przez Marszałka Województwa Pan Dariusz Dumkiewicz - przedstawiciel IZ RPO WL. W spotkaniu w charakterze obserwatora wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej Pan Witold Willak oraz Pan Błażej Gorgol. Członkowie Komitetu Monitorującego zebrali się głównie w celu podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w roku 2007", zapoznania się z „Informacją dotyczącą działań w zakresie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 zrealizowanych w roku 2007" oraz podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian „Kryteriów Wyboru Projektów Konkursowych w ramach III-IX Osi Priorytetowej RPO WL". Na posiedzeniu został także zatwierdzony protokół z II Posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WL nr 2/2008. 

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube