Polecane wydarzenia

A A A
drukuj09/04/2008 - II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

28 marca 2008 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Posiedzeniu przewodniczył marszałek województwa Pan Krzysztof Grabczuk. Zarząd Województwa reprezentował Pan Marek Flasiński. W spotkaniu - w charakterze obserwatorów wzięli udział także przedstawiciele Komisji Europejskiej - Pan Witold Willak i Pan Błażej Gorgol.
Uchwałą Komitetu przyjęto „Kryteria wyboru projektów I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013” przygotowany przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości.
Członkom Komitetu Monitorującego RPO WL przedstawiono „Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” oraz „Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”.

Twoja opinia
RPOWL na youtube