Polecane wydarzenia

A A A
drukuj09/04/2008 - Podsumowanie drugiej częśći I posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO

odbyła się druga część I posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Posiedzeniu przewodniczył Marszałek Województwa Pan Krzysztof Grabczuk. W spotkaniu w charakterze obserwatora wziął udział przedstawiciel Komisji Europejskiej Pan Witold Willak.

Członkowie Komitetu Monitorującego przyjęli „Kryteria wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych III-IX RPO WL na lata 2007-2013”. Przedstawiony został również projekt dokumentu pt. „Kryteria wyboru projektów I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013” przygotowany przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości. W wyniku dyskusji ustalono, iż wszelkie sugestie dotyczące tego dokumentu zostaną zgłoszone telefonicznie lub nadesłane do Instytucji Zarządzającej RPO WL drogą elektroniczną. Po uwzględnieniu zmian uczestnicy spotkania otrzymają poprawiony dokument, aby mogli się z nim zapoznać przed następnym posiedzeniem. Jego termin zostanie wkrótce wyznaczony.

Twoja opinia
RPOWL na youtube