Polecane wydarzenia

A A A
drukuj22/02/2008 - Podsumowanie I posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WL 2007-2013 z dnia 30 stycznia 2008 r.

30 stycznia 2008 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Posiedzeniu przewodniczył marszałek województwa Pan Krzysztof Grabczuk. Zarząd Województwa reprezentował Pan Marek Flasiński. W spotkaniu - w charakterze obserwatorów - wzięli udział także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Pan Pascal Boijmans, wicedyrektor wydziału ds. projektów polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz Pan Witold Willak. Wśród członków Komitetu znaleźli się m. in. przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i pracowników jak również osoby duchowne.

Podczas spotkania członkowie KM RPO WL przyjęli regulamin pracy, omówione zostały założenia „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - Uszczegółowienie Programu” oraz systemu realizacji RPO. Uchwałą Komitetu zatwierdzono kryteria oceny planu projektu w ramach preselekcji dla I i II Osi Priorytetowej RPO WL. Przedstawiono również kryteria wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych III-IX. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się podczas kolejnego spotkania.

Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube