Polecane wydarzenia

A A A
drukuj22/02/2008 - I posiedzenie Komitetu Monitorującego

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 12 grudnia 2007 r. podjął uchwałę nr XCIX/1066/07 w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz ustalenia jego składu. Skład KM RPO WL został opublikowany w Załączniku do niniejszej Uchwały (pobierz poniżej).

I inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 odbędzie się 30 stycznia 2008 r. (tj w środę) o godzinie 12.00 w sali nr 100 Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 19.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości pełnienia przez tą samą osobę równocześnie funkcji członka Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 i funkcji eksperta/asesora w ramach Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL, Instytucja Zarządzająca RPO WL informuje, iż w celu zachowania zasady bezstronności nie ma możliwości łączenia tych dwóch funkcji. Osoba będąca członkiem Komitetu Monitorującego RPO WL nie możę być jednocześnie ekspertem/asesorem oceniającym wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL na lata 2007-2013.

Twoja opinia
RPOWL na youtube