Polecane wydarzenia

A A A
drukuj04/03/2010 - VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

W dniu 4 marca 2010r.  odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie otworzył oraz przywitał zebranych gości Przewodniczący Komitetu Pan Krzysztof Grabczuk - Marszałek Województwa Lubelskiego natomiast dalszą część spotkania poprowadził Pan Marek Flasiński - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, stały zastępca Przewodniczącego KM RPO WL. Podczas posiedzenia Członkowie Komitetu Monitorującego RPO WL zatwierdzili w formie uchwały :

  • zmiany do „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013",
  • zmiany do „Kryteriów Wyboru Projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL",
  • zmiany do „Kryteriów Wyboru Projektów w ramach I-II Osi Priorytetowej RPO WL".

Ponadto uczestnikom posiedzenia przedstawiono:

  • informację na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
  • Okresowy plan ewaluacji na rok 2010 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013",
  • informację na temat metodologii podziału krajowej rezerwy wykonania.

Twoja opinia
RPOWL na youtube