Polecane wydarzenia

A A A
drukujWskaźniki na poziomie projektów

Witamy w dziale Wskaźniki na poziomie projektów!

W niniejszej zakładce znajdą Państwo przydatne informacje dotyczące wskaźników postępu rzeczowego projektów planowanych do realizacji bądź też już realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Precyzyjny i poprawny dobór wskaźników na poziomie projektów stanowi kluczowy element dla określenia zamierzonych celów projektu a także jest niezwykle ważny w procesie monitorowania postępów rzeczowych całego Programu. Dlatego też stworzyliśmy odrębną zakładkę z nadzieją, iż materiały w niej zawarte okażą się pomocne dla Państwa zarówno na etapie przygotowywania, jak i realizacji projektów.

Twoja opinia
RPOWL na youtube