A A A
drukujVideo - dobre praktyki

Zapraszamy do obejrzenie efektów wdrażania przykładowych projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 

Innowacyjny Przedsiębiorca 2011 RPO WL "Najlepszy produkt turystyczny" »

zobacz film

Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego nominowani w kategorii "Najlepszy produkt turystyczny" konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca 2011 organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości


Kazimierz, Puławy, Nałęczów - projekty współfinansowane ze środków RPO WL »

zobacz film

W spocie wykorzystano projekty RPO WL:
Tytuł projektu: Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach wraz z obiektami towarzyszącymi
Beneficjent: Miasto Puławy
Tytuł: Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym
Beneficjent: Gmina Kazimierz Dolny


Rowerem przez krainę Lewarta - projekt współfinansowany ze środków RPO WL »

zobacz film

Tytuł projektu:Rowerem przez krainę Lewarta
Beneficjent: Miasto Lubartów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Stadion Miejski w Puławach - współfinansowany ze środków RPO WL »

zobacz film

Tytuł projektu: Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach wraz z obiektami towarzyszącymi
Beneficjent: Miasto Puławy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu - współfinansowana ze środków RPO WL »

zobacz film

Tytuł projektu: Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, jedynego obiektu z Województwa Lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Beneficjent: Miasto Zamość


Renowacja Muzeum Lubelskiego na Zamku - współfinansowana ze środków RPO WL »

zobacz film

Tytuł projektu: Konserwacja najcenniejszych zabytków Lublina - Kaplicy Trójcy Świętej i zabudowy wzgórza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej
Beneficjent: Muzeum Lubelskie w Lublinie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Film promujący działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo RPO WL »

zobacz film

Film promujący działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo RPO WL"Innowacyjny Przedsiębiorca" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego »

zobacz film

Film nakręcony w ramach konkursu "Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 2010" organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Konkurs przeznaczony był dla beneficjentów osi I-II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.


Firlejowe Sioło: "Innowacyjny Przedsiębiorca" RPO WL »

zobacz film

Spot promocyjny zwycięzców konkursu "Innowacyjny Przedsiębiorca"  organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.


Edbak Sp. z o.o. "Innowacyjny Przedsiębiorca" RPO WL »

zobacz film

Spot promocyjny zwycięzców konkursu "Innowacyjny Przedsiębiorca"  organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.


Twoja opinia
RPOWL na youtube