A A A
drukujVideo - dobre praktyki

Zapraszamy do obejrzenie efektów wdrażania przykładowych projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 

RPO dla zdrowia i edukacji »

zobacz film

Reportaż dokumentujący akcję promocyjną "RPO dla zdrowia i edukacji" 5-19 grudnia 2010 Lublin.


Program promocji walorów kulturowych i turystycznych Włodawy - Miasta Trzech Granic i Trzech Kultur »

zobacz film

Nagranie zostało wykonane w ramach  projektu "Program promocji walorów kulturowych i turystycznych Włodawy - Miasta Trzech Granic i Trzech Kultur" realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa VII Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna, Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki. 

Głównym założeniem nagrania jest zaproszenie turystów do Włodawy, pokazanie walorów kulturowych i turystycznych Włodawy- Miasta, w których spotkały się trzy kultury tzw. Miasta Trzech Granic i Trzech Kultur.


Spot kampanii promocyjnej „Informacja, Fundusze Europejskie, Rozwój Lubelszczyzny" »

zobacz film

Na przełomie listopada i grudnia 2010 r. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego wspólnie z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentem Koordynacji Projektów Europejskich organizował kampanię informacyjno - promocyjną na skalę całego województwa.

Podczas 28 spotkań zorganizowanych w powiatach pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przekazywali mieszkańcom naszego regionu informacje dotyczące etapów wdrażania poszczególnych programów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w roku 2011.

Aby dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców w ramach działań informacyjno - promocyjnych użyto takich narzędzi jak spoty radiowe emitowane  w pięciu rozgłośniach w oraz telewizyjne prezentowane nie tylko w TVP Lublin, ale również na telebimach.

Wśród czytelników lokalnej prasy rozdystrybuowaliśmy również tzw. inserty informacyjne, oraz dostarczyliśmy do ponad 700 000 punktów adresowych druki informacyjno - promocyjne.

 

 


Eurolider Lubelskiego - Druga Edycja »

zobacz film

Spot promocyjny prezentujący zwycięców drugiej edycji konkursu EUROLIDER LUBELSKIEGO w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.


Eurolider Lubelskiego - Pierwsza Edycja »

zobacz film

Spot promocyjny prezentujący zwycięzców pierwszej edycji konkursu EUROLIDER LUBELSKIEGO w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.


Event RPO dla Kultury »

zobacz film

Event Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , "RPO dla KUltury" stanowił imprezę towarzyszącą wydarzeniu „Noc Kultury", dnia 5 na 6 czerwca 2010 roku.


"PARK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, "Budowa kompleksu hotelowego ARTIS ze SPA i kręgielnią w miejscowości Sitaniec Gmina Zamość" »

zobacz film

Regionalny Program Operaycjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Priorytet I: Przedsiębiorczość i innowacje
Beneficjent: "PARK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu: Budowa kompleksu hotelowego ARTIS ze SPA i kręgielnią w miejscowości Sitaniec Gmina Zamość.


Gmina Opole Lubelskie, "Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w gminach: Opole Lubelskie, Poniatowa, Łaziska" »

zobacz film

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: Kultura, turystyka i współpraca miedzyregionalna
Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie
Tytuł Projektu: Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w gminach: Opole Lubelskie, Poniatowa, Łaziska.


Gmina Szczebrzeszyn, "Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie" »

zobacz film

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: Kultura, turystyka i współpraca miedzyregionalna
Beneficjent: Gmina Szczebrzeszyn
Tytuł Projektu:Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, "Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie" »

zobacz film

Regionalny program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-21013
Priorytet: Infrastruktura społeczna
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Tytuł projektu: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie


Twoja opinia
RPOWL na youtube