A A A
drukujVideo - dobre praktyki

Zapraszamy do obejrzenie efektów wdrażania przykładowych projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 

Gmina Miasto Biłgoraj, "Budowa ulicy Orkisza Radzika i ulicy Armii Krajowej w Biłgoraju" »

zobacz film

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Priorytet:  Transport
Beneficjent: Gmina Miasto Biłgoraj
Tytuł projektu: Budowa ulicy Orkisza Radzika i ulicy Armii Krajowej w Biłgoraju


Gmina Ułęż, "Budowa elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Ułęż" »

zobacz film

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: Oś IV -  Społeczeństwo informacyjne
Beneficjent: Gmina Ułęż
Tytuł Projektu:Budowa elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Ułęż


Miasto Puławy, Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych umiejscowionych wzdłuż ul. gen. Fieldorfa "Nila" w Puławach »

zobacz film

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa III - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne
Beneficjent: Miasto Puławy
Tytuł projektu: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych umiejscowionych wzdłuż ul. gen. Fieldorfa "Nila" w Puławach.


Twoja opinia
RPOWL na youtube