Polecane wydarzenia

A A A
drukujKampania informacyjno-promocyjna RPO - 2010 r.

Lubelszczyzna dobrze poinformowana

W grudniu 2010 r. dobiegła końca kampania informacyjna pod hasłem „Informacja, Fundusze Europejskie, Rozwój Lubelszczyzny". Dotarcie do, jak największej liczby mieszkańców województwa i poinformowanie ich o korzyściach i efektach, jakie niosą ze sobą fundusze europejskie to jej podstawowe założenie.

- Chcieliśmy dotrzeć z informacją o środkach unijnych praktycznie do każdego mieszkańca naszego regionu. Obok prezentacji osiągnięć Lubelszczyzny w wydawaniu funduszy, postawiliśmy na bezpośredni kontakt z ekspertami, którzy doradzali jak realizować projekty w ramach poszczególnych programów - opisuje Grzegorz Szczytowski, dyrektor ds. obsługi klienta w Agencji Reklamowej „VENA-ART", odpowiedzialnej za realizację kampanii.

W ciągu 1,5 miesiąca pracownicy 3 departamentów: Strategii i Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Koordynacji Projektów Europejskich oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przemierzyli Lubelszczyznę, aby poinformować mieszkańców regionu o tym, jak fundusze unijne zmieniają gminy i powiaty naszego województwa. W tym celu zorganizowano 28 konferencji. Przeprowadzono również kilkadziesiąt indywidualnych konsultacji eksperckich. Każda z konferencji połączona była z wystawą fotograficzną, prezentującą dotychczasowe efekty wykorzystania środków unijnych w regionie.

- Jesteśmy dokładnie w połowie okresu przewidzianego na realizację regionalnych i centralnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2007-2013. Przeprowadzona kampania była przedsięwzięciem realizowanym przez departamenty odpowiedzialne za wdrażanie funduszy unijnych w ramach RPO, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To dobry zwyczaj, abyśmy w przyszłości wspólnie promowali efekty i korzyści, jakie niosą za sobą środki europejskie na Lubelszczyźnie - podkreśla Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego.

Działania promocyjne prowadzone były także w lokalnych mediach oraz Internecie. Na potrzeby kampanii powstał specjalny serwis www.rozwijamylubelskie.pl. Zorganizowano także konkurs dla studentów „Unia wokół mnie". Jury, złożone z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, spośród nadesłanych prac wybrało 7 najlepszych. Autorką zwycięskiej pracy została Ewa Skwarek. W nagrodę otrzymała aparat fotograficzny. Upominki czekały także na pozostałych finalistów.

Finaliści konkusru "Unia wokół mnie". Od lewej: Ewa Skwarek (I miejsce), Mirosław Ciołek, Anastasiia Grygorieva, Magdalena Krut, Paweł Karwat. Wśród wyróżnionych znaleźli się także: Jolanta Storc i Weronika Leszko.

Kampania zakończyła się sporym sukcesem. W badaniu skuteczności, 83% respondentów zadeklarowało, że spotkało się z informacjami nt. Funduszy Europejskich, przekazanymi w czasie jej trwania.

Jak przebiegała kampania? Zobacz na stronie internetowej Agencji Reklamowej "VENA ART" z Lublina.

Twoja opinia
RPOWL na youtube