Polecane wydarzenia

A A A
drukujDecyzja KE o zatwierdzeniu zmian w RPO WL

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego, informuje, iż w dniu 13 grudnia 2011 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję zmieniającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Komisja Europejska zatwierdziła tym samym propozycje zmian Programu zgłoszone przez IZ RPO w ramach procedury jego przeglądu i renegocjacji (zamieszczone zostały one w zakładce: "Zaktualizowany projekt zmian RPO przekazany do Komisji Europejskiej - październik 2011 r."

Zgodnie z art. 297 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zaakceptowane zmiany obowiązują od dnia otrzymania przez państwo członkowskie właściwej notyfikacji, czyli w przypadku RPO WL od dnia 14  grudnia  2011  r. - jest to bowiem data otrzymania przedmiotowej notyfikacji przez Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.

W związku ze zmianą Programu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi obecnie prace nad aktualizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubelskiego oraz zmianą Uchwały nr 268 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, natomiast IZ RPO podjęła działania mające na celu wdrożenie i realizację wprowadzonych do Programu zmian.

W zakładce "Dokumenty" dostępny jest ujednolicony tekst zmienionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią!

Twoja opinia
RPOWL na youtube