Polecane wydarzenia

A A A
drukujKomunikaty dla mediów - 2011 r.

Lotnisko w Świdniku w 1/4 będzie sfinansowane z funduszy unijnych
22.12.2011 r.

To już pewne. Niemal 144,5 mln zł wyłoży na budowę lotniska w Świdniku Unia Europejska. Umowę o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego podpisały władze województwa i członkowie zarządu spółki Port Lotniczy Lublin SA.

Choć projekt budowy lotniska w Świdniku od 2008 r. znajduje się na liście kluczowych projektów województwa lubelskiego, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego, to dopiero podpisanie umowy o dofinansowanie, umożliwia przekazanie na ten cel funduszy europejskich.

Znalezienie się w gronie kluczowych projektów RPO oznaczało, że władze portu mają zabezpieczone środki na budowę lotniska i nie będą musiały starać się o nie w konkursie. Na tym jednak kończą się przywileje. Aby uzyskać unijne wsparcie wniosek Portu Lotniczego musiał przejść identyczną drogę, jak każdy projekt starający się o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli złożyć wniosek o dofinansowanie i przebrnąć dwa etapy jego weryfikacji: ocenę formalną i merytoryczną. Dodatkowo spółka niemal równo dwa lata temu podpisała z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę wstępną (pre-umowę) na budowę lotniska. Wskazała w niej m.in. termin złożenia wniosku o unijną pomoc oraz terminy realizacji inwestycji.

Pozytywna ocena projektu, pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik), dała zielone światło do zawarcia umowy na jego współfinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowa między Zarządem Województwa Lubelskiego a Portem Lotniczym Lublin SA gwarantuje przekazanie na budowę lotniska w Świdniku prawie 144,5 mln zł (125 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostała część z budżetu państwa). Całkowitą wartość przedsięwzięcia oszacowano na ponad 502 mln zł.

Pozyskanie dotacji nie oznacza jednak, że od razu trafi ona na konto portu. Wypłata środków z RPO dokonywana jest w formie refundacji, czyli zwrotu poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu, bądź w formie zaliczki na pokrycie przyszłych wydatków dotyczących projektu. Oznacza to, że fundusze wypłacane są w transzach, nie zaś jednorazowym przelewem. Te zasady obowiązują wszystkich, którzy otrzymali wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

RPO sfinansuje m.in. o budowę terminala (część niekomercyjna), budowę drogi startowej i oświetlenia, uzbrojenie terenu lotniska, infrastrukturę bezpieczeństwa np. budowę obiektu Lotniskowej Straży Pożarnej oraz dróg pożarowych i patrolowych, a także wyposażenie tj. zakup oczyszczarek, zamiatarek, pługu wirnikowego, maszyn do odladzania samolotów oraz wozów bojowych.


Kampania „Lubelskie - jasne, że do przodu" zakończona
14.11.2011 r.

Pod koniec października zakończyła się realizowana przez Urząd Marszałkowski kampania promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego. Spoty radiowe i kinowe, młodzież rapująca o RPO w lubelskich kinach, klip muzyczny z prawdziwego zdarzenia, akcja na facebook, billboardy. To wszystko kanały komunikacji, którymi posługiwała się kampania.

Rozpoznawalność marki RPO oraz informowanie o efektach realizacji programu - to najważniejsze cele kampanii. Badania pokazują bowiem, że mieszkańcy co prawda zdają sobie sprawę z tego, iż rozwój Lubelszczyzny związany jest z funduszami unijnymi, ale już bardzo rzadko potrafią powiedzieć z jakiego konkretnie Programu finansowane były dane działania.

Możliwość szerszego zapoznania się z projektami realizowanymi na terenie województwa stwarzała między innymi strona internetowa kampanii i Regionalnego Programu Operacyjnego www.rpo.lubelskie.pl, media społecznościowe oraz działania promocyjne w prasie.

Marka RPO WL zaistniała wizualnie w przestrzeni miejskiej i internetowej, było również czego posłuchać - skrót RPO zgrabnie ubrany w hip - hopowe rymy wybrzmiewał w kinie, radio i internecie. Wciąż można obejrzeć spot kampanii - pokazujący inwestycje zrealizowane w ramach RPO - i klip muzyczny na kanale youtube pod hasłem „Lubelskie - jasne, że do przodu". Powstały również spoty dokumentujące eventy promocyjne realizowane w lubelskich kinach, w których górowała muzyka na żywo w rytmie  hip - hop. Te wydarzenia również są dostępne na kanale youtube.

Lokalny aktywista, dziennikarz i muzyk hip-hopowy - Dolar, wraz z kilkoma osobami ze środowiska młodzieżowego, zgodzili się zaangażować w działania kampanii. - „To była dla mnie bardzo interesująca przygoda oraz wyzwanie artystyczne - mówi Dolar. Mam nadzieję, że dzięki kampanii marka RPO będzie lepiej rozpoznawana.  Ważne jest dla mnie, aby mieszkańcy dostrzegli jak w rozwijającym się regionie wzrasta ich komfort życia oraz zauważyli, że powstają nowe możliwości rozwoju. Cieszę się, że Urząd Marszałkowski zdecydował się na wykorzystanie stylistyki hip - hopu, bo jest to muzyka pełna jest dobrej energii i niesie pozytywny przekaz."

Stworzony na potrzeby kampanii przez Dolara tekst piosenki to głos młodych ludzi, którzy wzywają innych do otwarcia się na rozwój i docenienia tego, co zmienia się na lepsze w ich otoczeniu. Cytując słowa piosenki:

„Możesz zrobić wszystko, bo naprawdę warto

R to rozwój, P to przyszłość, O jak otwartość"

Mamy plany i marzenia technologie i wartości

To jest głos pokolenia, co wybiera możliwości

Moje miejsce, mój przekaz, poczuj jego klimat

Otwórz się na rozwój, to jest RPO z Lublina"

Realizatorami kampanii były firmy ECORYS Polska Sp. z o.o, Media On Sp. z o.o. oraz Red Branch Polska Sp. z o.o.

Dla Agencji red Branch realizacja kampanii była ciekawym doświadczeniem. - „Praca przy projekcie dla Urzędu Marszałkowskiego była dla nas szczególnym zadaniem ze względu na zaproponowaną stylistykę kampanii, czyli hip-hop. W ramach przygotowania strategii opartej o wykorzystanie kultury hip-hopu stanęliśmy przed podwójnym wyzwaniem. Z jednej strony musieliśmy przekonać Urząd Marszałkowski do naszego pomysłu, z drugiej strony środowisko hip-hopowe do wzięcia udziału w kampanii społecznej".

Z uwagi na zaproponowaną, innowacyjną hip-hopową stylistykę kampanii, szczególnie istotne było również stworzenie autentycznego przekazu. Takiego, który trafi do grupy docelowej, a jednocześnie będzie szczery i prawdziwy, możliwy do zaakceptowania przez kulturę hip-hopu, szczególnie wrażliwą na autentyczność przekazu.

Oryginalna koncepcja wygenerowała duże zainteresowanie wśród adresatów kampanii, co potwierdza chociażby ponad 1000 odsłon klipu muzycznego w pierwszych kilku dniach po jego umieszczeniu w sieci. Przekonaliśmy się, że popularne tematy jak Fundusze Europejskie pokazane w niesztampowy, ale dopasowany do grupy odbiorców sposób, mogą wzbudzić duże zainteresowanie i być pozytywnie przyjęte, a przy tym wyróżniać się spośród innych funduszowych kampanii."

Kampania dotarła do około 1 mln unikalnych użytkowników w Internecie, osiągnęła widownię kinową o wielkości około 150 tys. osób, a słuchaczy radiowych około 620 tys. osób. Przyświecała jej idea zwiększenia pozytywnego nastawienia mieszkańców do zalet korzystania z funduszy europejskich, ich znaczenia dla rozwoju i przyszłości oraz poprawy jakości życia w regionie dzięki dotychczasowemu funkcjonowaniu RPO na terenie województwa.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu:

Dominika Lis
Biuro Prasowe Kampanii RPO WL

tel. (22) 33-94-533
kampania@rpo.lubelskie.pl


Lubelszczyzna za unijne pieniądze modernizuje sektor służby zdrowia
10.11.2011 r.

Efekty wdrażania projektów unijnych widać wszędzie. Oczywiście najbardziej po remontach dróg. Mało kto jednak wie, że pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego wykorzystywane są również na cele związane z inwestycjami w służbę zdrowia.

Z budżetu Unii Europejskiej dotacje na inwestycje w sferę infrastruktury zdrowotnej otrzymały m.in. następujące placówki: Zamojski Szpital Niepubliczny, Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Kaczyńskiego w Lublinie, SP ZOZ w Lubartowie, SP ZOZ w Hrubieszowie, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im Św. Jana z Dukli, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, czy Zakład fizjoterapii i masażu Bio-Relax w Puławach.

Za pieniądze unijne szpitale bądź inne placówki służby zdrowia kupują specjalistyczny sprzęt, modernizują zniszczone budynki, odnawiają zaniedbane przez wiele lat sale szpitalne. Dzięki temu jakość opieki zdrowotnej na Lubelszczyźnie ma szanse w najbliższych latach znacznie się polepszyć.

Na uwagę zasługuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, który otrzymał dotacje na kilka projektów usprawniających jego funkcjonowanie:

 • Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia,
 • Poprawa jakości świadczonych usług poprzez utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego,
 • Zakup sprzętu medycznego oraz ucyfrowienie radiologii,
 • Zakup sprzętu ratującego życie oraz dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Łącznie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny pozyskał ponad 28 mln zł na rozwój swojej placówki. Za pozyskane środki zmodernizowane i doposażone zostały oddziały szpitala, co niewątpliwie przełoży się na jakość świadczonych w nim usług.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu:

Dominika Lis
Biuro Prasowe Kampanii RPO WL

tel. (22) 33-94-533
kampania@rpo.lubelskie.pl


Konferencja prasowa: „Nagrody dla innowacyjnych przedsiębiorców oraz zmiany w dotacjach unijnych dla biznesu"
13.10.2011 r.

II edycja Konkursu „Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego" 2011 - przedsiębiorcy nominowani do nagrody

Wkrótce poznamy laureatów II edycji konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 2011 r. Innowacyjni przedsiębiorcy Lubelszczyzny wybierani są spośród beneficjentów realizujących przedsięwzięcia przy udziale funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Jako cel postawiono również zaprezentowanie przedsięwzięć, które ideą innowacyjności i konkurencyjności podniosły poziom życia gospodarczego regionu.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiły się 34 firmy. Kapituła konkursowa wskazała 15 nominowanych do nagrody.

Są nimi:

W kategorii Innowacyjna firma:
1) Sigma S.A. producent maszyn dla górnictwa i budownictwa z Lublina
2) NPLAY Sp. z o.o. firma działająca w branży telefonii i telewizji cyfrowej z Lublina
3) ENERGOREMONT Przedsiębiorstwo Wdrażania Nowych Technologii Remontowych Sp. z o.o. zajmujące się produkcją przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych z Krasnegostawu

W kategorii Dynamicznie rozwijająca się firma:
1) GABI-BIS Iwona Szymaniak-Rokita, Sławomir Rokita - sieć gabinetów okulistycznych z Lublina
2) Firma produkcyjno Handlowa „LUKS" Łucja Kisiel - producent zniczy z Ryk
3) Fabryka Kabli ELPAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - producent kabli z Parczewa

W kategorii Lider funduszu RPO WL:
1) MAREK ŁUKASIAK STOLMIR - producent okien z okolic Białej Podlaskiej
2) CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Spółka Jawna z Lublina zajmująca się usługami pomiarowo-doradczymi na rzecz zakładów produkcyjnych
3) EMIKS Jacek Sałasiński - firma ze Świdnika zajmująca się archiwizacją danych przedsiębiorców

W kategorii Najlepszy start:
1)"Genesis" Arkadiusz Wołoch, Justyna Wołoch Spółka Cywilna w Zamościu - przychodnia okulistyczna
oraz dwie stacje diagnostyczne pojazdów:
2) AUTO-DIAG Kornet Marzena w Zamościu
3) Diesel Technika s.c. Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski w Garbowie.

W kategorii Najlepszy produkt turystyczny:
1) Zakład Gastronomiczny "U Antka" Antoni Wyszyński - ośrodek turystyczno- konferencyjny w Kolonii Łaszczówka k/ Tomaszowa Lubelskiego
2) Piotr Wężyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe - ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy w Okunince k/ Włodawy
3) Centrum Szkoleniowo Wypoczynkowe "DUO" Iwona Piłat-Rząd w Janowie Lubelskiem.

W zależności od kategorii oceniając zgłoszone firmy kapituła konkursowa brała pod uwagę m.in.: liczbę wprowadzonych w przedsiębiorstwie nowych produktów/usług, liczbę utworzonych nowych miejsc pracy, stopień zmiany poziomu konkurencyjności firmy (lokalny, regionalny, krajowy).

Laureatów konkursu poznany podczas uroczystej Gali 19 listopada 2011 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Spośród laureatów członkowie kapituły konkursu wybiorą dwóch przedsiębiorców - najlepszych z najlepszych, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci promocji firmy w telewizji.

Dodatkowe pieniądze dla przedsiębiorców

Po dokonaniu analizy wykonania RPO WL 2007-2013 oraz w ramach środków z Krajowej Rezerwy Wykonania zostaną zwiększone środki finansowe dla firm. Na dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców będzie o 72 mln zł więcej.

Kwota ta zwiększy pulę środków dostępnych w ramach dwóch schematów pomocowych dla małych i średnich oraz mikro przedsiębiorstw. W konkursach, które zostaną uruchomione jeszcze w 2011 r. oraz w 2012 dla firm realizujących inwestycje w województwie lubelskim do dyspozycji będzie 434 mln zł. W ramach wsparcia dla instytucji otoczenia biznesu jest jeszcze 146 mln zł.

Dofinansowanie na inwestycje w ochronę środowiska

LAWP wprowadziła istotne zmiany w przyznawaniu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm, które będą chciały zainwestować w przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska naturalnego (działanie 1.4 schemat A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska). Do tej pory przedsiębiorcy mogli liczyć na dofinansowanie do dużych projektów, jak np. wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, uzyskanie lub utrzymanie pozwolenia zintegrowanego lub przebudowy istniejących sieci ciepłowniczych, czy dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

Już w listopadzie rozpocznie się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię i ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza. Mogą to być przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Dzięki tym inwestycjom zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania, podgrzania wody użytkowej, klimatyzację czy wentylację. Dotacje będzie można także otrzymać na projekty polegające na wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych lub zastosowaniu procesu kogeneracji we własnej firmie.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać firmy działające w województwie lubelskim w zakresie usług, produkcji, a także handlu detalicznego i hurtowego. Maksymalnie przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o 200 tys. dofinansowania.


A  co z naszymi uniwersytetami?
10.10.2011 r.

Nowoczesna baza dydaktyczno - naukowa i budowa gmachu biblioteki. Naprawdę warto wiedzieć co nowego na lubelskich uniwersytetach.

Nieco ponad rok temu rozpoczęła się duża inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego działania 8.1. Wysiłkiem wielu członków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego udało się otrzymać dofinansowanie na nowoczesną bazę dydaktyczno - naukową Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Choć droga po fundusze wymaga sporo pracy, coraz więcej instytucji i organizacji stara się o dofinasowanie infrastruktury w regionie, w tym infrastruktury dydaktycznej szkół wyższych.

W ramach projektu powstaje dla KUL nowy gmach o powierzchni 6 000 m2 wyposażony w multimedialny sprzęt dydaktyczny m.in. projektory, ekrany, systemy do nagłośnienia dla KUL. Konstrukcja i wyposażenie gmachu umożliwi komfortowe uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach około 3450 osobom!

Powstała infrastruktura przyczyni się do utworzenia nowych kierunków: specjalistycznych studiów lingwistycznych dla niewidomych, stosunków międzynarodowych, fizjoterapii i planowania przestrzennego. Inwestycja będzie sprzyjać edukacji opartej o nowe technologie cyfrowe, nauczanie zdalne oraz efektywniejsze metody nauczania i uczenia się.

Co ważne, inwestycja znacząco wyrówna szanse edukacyjne niepełnosprawnych studentów - obiekt będzie zaadoptowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z zaplecza dydaktycznego będzie mogło skorzystać około stu niepełnosprawnych osób.

Niewątpliwie realizacja projektu wpłynie na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności tego ośrodka dydaktycznego, zdynamizuje współpracę środowisk naukowych, pomoże nawiązać nowe kontakty i rozpocząć współpracę pomiędzy wieloma uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi, w kraju i na świecie. 

Wartość projektu to 19 999 997,00 złotych z czego 14 999 997,75 złotych dofinansuje Unia Europejska.

Katolicki Uniwersytet Lubelski to nie jedyny ośrodek naukowy, który z powodzeniem korzysta ze środków RPO WL. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wybuduje budynek biblioteki.

Gmach budynku biblioteki obejmujący powierzchnię ponad 5000 m2. pozwoli poszerzyć zbiory do 450 tys. woluminów oraz uruchomić bibliotekę cyfrową. Inwestycja obejmie również zakup nowoczesnych stanowisk komputerowych, pomieszczeń dydaktycznych. Również w tej inwestycji zadbano o komfort nauki dla studentów niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych ruchowo. Wartość projektu to 19 994 500,00 zł. Kwota dofinansowania ze źródeł RPO WL: 14 995 875,00 zł.

Przykłady uczelni z województwa pokazują, że konkurencyjność w ubieganiu się o studentów mogą zapewnić między innymi fundusze europejskie. Podejście do młodych ludzi jako klientów usług edukacyjnych z pewnością przyczyni się do lepszych efektów dydaktycznych.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu:

Dominika Lis
Biuro Prasowe Kampanii RPO WL

tel. (22) 33-94-533
kampania@rpo.lubelskie.pl


Cyfrowa rewolucja w szkołach. Zielone tablice i kreda odchodzą do lamusa
5.10.2011 r.

Tablica za rysunek. Tak w skrócie można opisać konkurs plastyczny zorganizowany przez Urząd Marszałkowski dla szkół podstawowych. Dzieci miały stworzyć plakat o tematyce funduszy europejskich. Celem była promocja Regionalnego Programu Operacyjnego. Nagrodą nowoczesny zestaw edukacyjny z tablicą interaktywną, projektorem i oprogramowaniem.

Konkurs „RPO zmienia przyszłość - namaluj swój świat" był okazją do promocji Regionalnego Programu Operacyjnego i sposobem na zwiększenie wiedzy o funduszach europejskich wśród najmłodszych mieszkańców regionu. Przez zabawę dzieci mogły lepiej poznać RPO, a szkoły zyskały wysokiej klasy sprzęt edukacyjny. W nowoczesne zestawy edukacyjne urząd chce wyposażyć jedną szkołę podstawową w każdej gminie. Łącznie 213 samorządów. Pierwsze 40. sztuk trafi do szkół jeszcze w tym roku. Pozostałe do końca 2012 r.

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu plakatu prezentującego efekty wykorzystania unijnych dotacji na Lubelszczyźnie. Forma była dowolna. Można było go namalować, naszkicować, zrobić wycinankę lub kompozycję z gotowych zdjęć. Prace oceniło profesjonalne jury: Jarosław Koziara, znany lubelski artysta plastyk, Anna Nawrot-Gryka, prowadzi Galerię Białą w Lublinie i Bernard Homziuk, wykładowca na Wydziale Artystycznym UMCS w pracowni Malarstwa i Rysunku.

Do konkursu zaproszono 176 szkół podstawowych z 40 gmin województwa lubelskiego. Były to samorządy z najniższym dochodem na mieszkańca oraz najsłabszymi wynikami egzaminów szkolnych. Na przygotowanie plakatu dzieci miały dwa tygodnie (od 12 do 23 września br.). Ostatecznie udział w konkursie potwierdziło 147 szkół (w przypadku 3 gmin: Aleksandrów, Ruda Huta i Stary Brus wzięto pod uwagę również gimnazja ponieważ w każdej z nich funkcjonuje tylko jedna szkoła podstawowa). 29 września jury oceniło 383 prace wykonane przez ponad 500 małych artystów. Wyłoniono 40 najciekawszych, autorstwa 58 dzieci. Obok nagrody głównej, przeznaczonej dla zwycięskiej szkoły, niespodzianki otrzymają autorzy najlepszych prac oraz pozostałe dzieci biorące udział w zabawie. Ponadto wyróżnione plakaty będzie można obejrzeć na wystawie zorganizowanej w największych miastach województwa: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Puławach i Zamościu.

Nowoczesny sprzęt ma sprawić, że lekcje nie będą nudne, a uczniowie z większą uwagą i zainteresowaniem będą uczestniczyć w zajęciach. Zestawy ułatwią również dostęp do nowych technologii dzieciom z mniejszych miejscowości. Nauczyciele nie mają wątpliwości - taki sprzęt powinien być w każdej szkole. Na tablicy można pisać i rysować kolorowymi pisakami, wyświetlać mapy, prezentacje i filmy oraz przeglądać strony internetowe.

Konkurs będzie kontynuowany także w przyszłym roku. Zwycięskie szkoły otrzymają pozostałe 173 tablice i projektory, które urząd planuje kupić w 2012 r. Środki na przeprowadzenie tegorocznej edycji konkursu, łącznie z zakupem 40. zestawów edukacyjnych i pozostałych nagród pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego (puli przeznaczonej na promocję programu) oraz budżetu województwa.

Środki na promocję programów regionalnych posiada każde województwo. W naszym regionie wykorzystuje się je na wiele sposobów np. na organizację wydarzeń adresowanych specjalnie do dzieci i młodzieży. W poprzednim roku udało się uruchomić lodowisko na Placu Litewskim oraz przygotować wiele gier i zabaw dla najmłodszych. Teraz przyszedł czas na konkurs plastyczny, dzięki któremu do szkół na Lubelszczyźnie zawitał nowoczesny sprzęt edukacyjny na miarę XXI w.

Lista zwycięzców i nagrodzonych szkół

1. Angelika Olszewska - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Adamowie,

2. Paulina Krawczyk i Zuzanna Tracz - Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie,

3. Daniel Burek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Opoce,

4. Jakub Gruba i Sebastian Gruba - Szkoła Podstawowa w Tchórzewie,

5. Weronika Chmura i Magdalena Jamróż - Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej,

6. Daria Adamczyk - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Ratoszynie Drugim,

7. Wiola Król - Szkoła Podstawowa w Chrzanowie,

8. Dominik Kuszneruk - Szkoła Podstawowa w Niewęgłoszu,

9. Kacper Musiejuk i Michał Balak - Szkoła Podstawowa im. Ks. Karola Stefana Wyszyńskiego w Szóstce,

10. Przemysław Koszałka - Szkoła Podstawowa w Krzemieniu,

11. Angelika Kiełbasa i Diana Kiełbasa - Szkoła Podstawowa w Korytkowie Małym,

12. Damian Ciupak, Jan Oleszko i Robert Oleszko - Szkoła Podstawowa w Godziszowie Drugim,

13. Maria Duma i Aneta Dzwolak - Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Goraju,

14. Aleksandra Obel - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu,

15. Mateusz Ujma - Szkoła Podstawowa w Wirkowicach,

16. Dagmara Dębiec - Szkoła Podstawowa w Prawnie,

17. Szymon Sadrzak - Szkoła Podstawowa w Goździe,

18. Kamila Gryczka - Szkoła Podstawowa w Anielinie,

19. Wiktoria Jakóbczak - Szkoła Podstawowa w Zawalowie,

20. Magdalena Wołowik - Szkoła Podstawowa w Rudnie,

21. Katarzyna Kania i Paulina Widz - Szkoła Podstawowa w Stojeszynie Pierwszym,

22. Patryk Dymucha i Łukasz Lipski - Szkoła Podstawowa w Górce Lubartowskiej,

23. Diana Zawiślak - Szkoła Podstawowa w Złojcu,

24. Mateusz Syta - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu,

25. Michał Wróbel - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zamchu,

26. Aleksandra Maksimek, Gabryjela Czajka i Weronika Chuda - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipniach Górnych,

27. Magdalena Latifa - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu,

28. Dominika Skroś - Szkoła Podstawowa w Rudzie Hucie,

29. Magdalena Bednarczyk - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woili Sernickiej,

30. Klaudia Szlązak i Aldona Siwek - Szkoła Podstawowa w Krzówce,

31. Natalia Gawinek - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Juliopolu,

32. Piotr Ksok - Gimnazjum w Starym Brusie,

33. Adrian Gasek - Szkoła Podstawowa w Prawdzie Starej,

34. Amanda Drążek - Szkoła Podstawowa w Grabowicy,

35. Sylwia Kozakiewicz - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szastarce,

36. Magdalena Klimuk, Weronika Kukawska i Szymon Żuk - Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy Dużej,

37. Karolina Wierzchowska i Karolina Rola - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie Majorat,

38. Agata  Ćwikła - Szkoła Podstawowa im. L. Hempla w Skorczycach,

39. Karolina Kazanowska, Wiktoria Burdach i Mateusz Drygiel - Szkoła Podstawowa w Woli Bystrzyckiej,

40. Marcin Lackowski - Szkoła Podstawowa w Wojsławicach.


Lubelszczyzna ma pociąg do turystyki
29.09.2011 r.

Kolej wąskotorowa kursująca po malowniczych terenach Kotliny Chodelskiej i Lubelskiego Powiśla czy rower i jedna z tras rowerowych rozpościerających się po urokliwych zakątkach województwa? Mieszkańcy Lubelszczyzny mają coraz więcej atrakcyjnych miejsc do wypoczynku.

Kolej wąskotorowa na Lubelszczyźnie liczy sobie ponad sto lat. Pierwsze tory były drewniane
i prowizoryczne, a służyły jedynie jako transport dla dużej cukrowni. Dzisiaj turyści z całego kraju mogą udać się w niezwykle urokliwą podróż podziwiając wąwozy, rzeki, rozległe plantacje chmielu i tytoniu oraz szczyty Gór Świętokrzyskich. A komu dopisze szczęście spotka po drodze dzikie stada saren i bażantów. Trasę kolejki, która liczy 54 kilometry, można odbyć w zabytkowych wagonach towarowych. „Podróż w czasie" rozpoczynamy
w Karczmiskach. Możemy ją natomiast zakończyć w Nałęczowie, Poniatowej, Opolu Lubelskim lub Polanówce. Turyści szukający dodatkowych atrakcji mogą przejazd kolejką połączyć z imprezą plenerową, koncertem czy ogniskiem.
Obecny kształt i sprawne funkcjonowanie kolei wąskotorowej zawdzięczamy między innymi środkom
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Celem projektu - realizowanego przez powiat opolski w partnerstwie z innym gminami - jest wykreowanie Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej, jako markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny. Planowane jest zbadanie atrakcyjności i potencjału turystycznego tej części regionu, analiza i stworzenie koncepcji modernizacji infrastruktury kolejowej, przygotowanie planu rozwoju i promocja produktu turystycznego, remont drewnianych budynków stacyjnych
i stworzenie Punktu Informacji Turystycznej. Realizacja projektu potrwa do końca roku. Dofinansowanie
z funduszy europejskich wyniosło blisko 380 tys. zł.

Turyści i mieszkańcy zainteresowani dwukołowym transportem również mają powody do radości. W samym Lublinie przy udziale środków pochodzących z RPO WL wybudowano 32 km ścieżek rowerowych. Dzięki nim mieszkańcy wielu dzielnic Lublina mają szansę dotrzeć rowerem nad Zalew Zemborzycki. Większość inwestycji wije się wzdłuż zbiorników wodnych lub prowadzi do plaży. W Radzyniu Podlaskim powstaje bulwar nad rzeką Białką. To przedsięwzięcie uczyni miasteczko bardziej przyjaznym, zarówno dla turystów jak i dla mieszkańców, ponieważ uporządkuje dotychczas słabo zagospodarowane nadrzeczne tereny. W Chełmie już niedługo będzie można przejechać się jednym z najdłuższych bulwarów spacerowo - rowerowych w Polsce, rozciągającym się wzdłuż Doliny rzeki Uherki. Trasa ta będzie łączyć się z innymi, wcześniej powstałymi ścieżkami na terenie miasteczka. Ponadto zakończono właśnie budowę szlaku, który połączy centrum miasta z plażą nad Zalewem w Żółtańcach. Również w Gminie Józefów w ramach projektu "Józefów Park - Rozwój Produktów Turystyki Aktywnej" powstają ścieżki rowerowe. Trasa będzie się rozciągała nad nowo wybudowanym zbiornikiem wodnym z długą, piaszczystą plażą i drewnianym molo, a władze umożliwią turystom wypożyczenie specjalnie zakupionych w celach rekreacyjnych rowerów.

Są też Gminy, które wykorzystują rozwój infrastruktury rowerowej do promocji własnego regionu i produktu turystycznego. Lubartów w ramach projektu „Rowerem przez krainę Lewarta" promuje własny potencjał. Z tej okazji 3 lipca odbyło się XVIII Święto Roweru, na które przybyło 4 tys. osób. Natomiast turyści odpoczywający na terenie Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego będą mogli, poruszając się rowerem, skorzystać z informacyjnych wiat przystankowych, dzięki którym łatwiej będzie turystom dotrzeć do ciekawych i pięknych miejsc w tej okolicy.

Rozbudowie tras rowerowych na terenie województwa towarzyszą inne inwestycje czyniące je jeszcze atrakcyjniejszymi. Są to place rekreacyjno-sportowe ze stojakami na rowery, ławkami, stołami do tenisa stołowego, czy stolikami do gry w szachy i warcaby, a nawet rzeźbami z piaskowca jak w Chełmie. Jest też centrum rekreacyjno - rozrywkowe z placem gier i zabaw oraz parkiem linowym w Józefowie. Na wielu trasach zainstalowano system kamer połączonych z monitoringiem miejskim w ceku zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.

Rozbudowa ścieżek rowerowych i infrastruktury im towarzyszącej możliwa jest w dużej mierze dzięki wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Dla przykładu w Chełmie ponad 5 milionów złotych przeznaczono na realizację projektu.

Lubelszczyzna staję się turystyczną enklawą oferującą zarówno aktywne jak i stacjonarne formy wypoczynku. Dzięki funduszom europejskim Lubelszczyzna może skutecznie konkurować z pozostałymi regionami, a jej atuty w postaci ekologicznych terenów oraz naturalnej żywność mają szanse przyciągnąć turystów szukających w tej części Polski ciszy i spokoju.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu:

Dominika Lis
Biuro Prasowe Kampanii RPO WL

tel. (22) 33-94-533
kampania@rpo.lubelskie.pl


Szynobusy i autobusy w natarciu
25.08.2011 r.

Na ulicach i torach województwa lubelskiego pojawia się coraz więcej nowoczesnych środków transportu publicznego. Zostały one zakupione z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Szynobusy, potocznie zwane autobusami szynowymi o napędzie spalinowym, w porównaniu z tradycyjnymi pociągami osiągają większe prędkości przy mniejszym zużyciu paliwa. Te z województwa lubelskiego są nie tylko przyjazne środowisku, ale również zapewniają warunki jazdy odpowiadające standardom europejskim. Szynobusy na Lubelszczyźnie zapewniają efektywne i ekologiczne przewozy kolejowe.

By w pełni wykorzystać infrastrukturę województwa oraz by sprostać oczekiwaniom podróżujących, władze postawiły na autobusy szynowe nowej generacji. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, lubelskie ma teraz do dyspozycji 10 szynobusów. W grudniu 2010 roku odebrano ostatni z zamówionych autobusów szynowych typu 218Md (SA134-19). Dwuczłonowe pojazdy przeznaczone zostały do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób - dysponują 130 miejscami siedzącymi i 130 stojącymi.

W celu dostosowania ich do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej zostały wyposażone w: klimatyzację przedziału pasażerskiego i kabiny maszynisty, monitoring wizyjny wnętrza i otoczenia pojazdu, miejsce do przewozu rowerów oraz udogodnienia zapewniające odpowiednie warunki podróży osobom niepełnosprawnym.

Wartość projektu wyniosła ogółem 36 mln zł. Pojazdy zostały wykonane i dostarczone do Lublina przez Konsorcjum, w skład którego weszły: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego ,,Mińsk Mazowiecki" Spółka Akcyjna i Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding.

W ramach RPO WL znalazły się również fundusze na zakup nowych autobusów dla Zamościa, Białej Podlaskiej i Kraśnika. Zamość i Biała Podlaska pozyskały finansowanie na kupno 12 klimatyzowanych, zasilanych ekologicznym gazem CNG autobusów z monitoringiem i systemem informacji pasażerskiej. Kraśnik dysponował będzie 5 nowymi autobusami. Wszystkie będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone w system monitoringu, informacji pasażerskiej, urządzenia GPS i tzw. „ciepły przycisk" zapobiegający wychładzaniu się autobusów w zimowe dni.

Wyspecjalizowana infrastruktura transportowa na terenie województwa ma duże znaczenie zarówno dla rozwoju regionu, jak i wzrostu mobilności, wygody oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

W ubiegłym roku dofinansowanie na miejski transport publiczny otrzymały miasta Lublin, Zamość, Chełm, Kraśnik, Puławy i Biała Podlaska. Łącznie na ten cel przeznaczono ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 71,5 mln złotych.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu:

Dominika Lis
Biuro Prasowe Kampanii RPO WL

tel. (22) 33-94-533
kampania@rpo.lubelskie.pl


Sacrum i profanum, czyli coś dla każdego dzięki RPO
11.08.2011 r.

Województwo Lubelskie dzień po dniu pokazuje nam, że dotacje unijne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego mogą być wydatkowane skutecznie i pożytecznie, m.in. na działania związane z kulturą. Miasta Szczebrzeszyn i Hrubieszów są tego najlepszym przykładem - zorganizowały szereg licznych akcji kulturowych i sportowych mających nas nie tylko czegoś nauczyć, ale również zapewnić dobrą zabawę wszystkim, którzy tylko zdecydują się wziąć w nich udział.

Pracownicy domu kultury w Szczebrzeszynie pod przewodnictwem dyrektora Kality złożyli wniosek o dofinansowanie i na swój projekt "Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie" otrzymali z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 prawie 620 tysięcy złotych. Pieniądze te przeznaczyli głównie na organizacje imprez z cyklu Święto Chrząszcza.  W jego ramach dbyły się już m.in.:

- "Wariacje na temat chrząszcza", czyli ogólnopolski plener rzeźbiarski dla uczniów szkół artystycznych. Jego wynikiem jest gromada chrząszczy, ujęta w zabawnych aranżacjach, którą można podziwiać przed domem kultury;

- Festiwal Wymowy Polskiej im. Jana Brzechwy, podczas którego uczestnicy musieli pochwalić się nie tylko poprawną wymową, ale również znajomością najpopularniejszego w tym regionie wiersza Brzechwy: Chrząszcz;

- „Rozśpiewany Chrząszcz" - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej;

- koncerty w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Eurofolk;

- 23 VII nastąpiło też odsłonięcie nowego pomnika Chrząszcza.

 

Jednak to nie koniec atrakcji zaplanowanych na ten rok. W najbliższym czasie w Szczebrzeszynie odbędą się następujące wydarzenia:

19-21 sierpnia - Dni Kultury Żydowskiej, Prawosławnej i Katolickiej;

22 września - Otwarte Biegi Uliczne im. B. Pietruszyńskiego;

25 września - Rajd rowerowy.

Miasto Szczebrzeszyn ma także do zaoferowania coś dla amatorów architektury: na szczególną uwagę zasługuje odrestaurowana za unijne pieniądze najstarsza zachowana cerkiew w Polsce, wzgórze zamkowe oraz synagoga, w której obecnie ma siedzibę dom kultury.

O szczegółach i terminach kulturowo- sportowych imprez odbywających się w mieście Szczebrzeszyn, informuje założona dzięki unijnym pieniądzom strona internetowa: http://mdk.szczebrzeszyn.pl/

Kolejnym cyklem imprez mającym promować podregiony Lubelszczyzny jest I Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej Gotania 2011. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4B Marketing gospodarczy. Realizowany jest w partnerstwie przez samorządy podregionu Gotania. Pomimo, że główny festiwal zakończył się ponad dwa tygodnie temu, to w dalszym ciągu zainteresowani kulturą antyczną mają szansę wziąć udział w cyklu 7 jednodniowych imprez towarzyszących. Najbliższe odbędą się:

14.08.2011 - „Festiwal Kultury Antycznej Gotania i Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Kryłów 2011" w Gminie Mircze;

21.08.2011 - „Piknik w klimatach gotyckich i współczesnych" w Gminie Ulhówek.

27.08.2011 - „Piknik historyczny - od Gotów do Herulów" w Gminie Tomaszów Lubelski.

Podsumowanie festiwalu i program imprez znajdują się na stronie: http://www.festiwal.gotania.pl. Natomiast na facebookowym fanpage'u Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego można przeczytać wywiad z Bartoszem Barteckim - organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Kultury Antycznej Gotania 2011 i dowiedzieć się więcej na temat tego innowacyjnego pomysłu.

Działania służące rozwojowi regionów i kultury, zrealizowane za środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego przysparzają rozrywki, poszerzają horyzonty i przyczyniają się do promocji regionu. W zeszłym roku, w ramach projektów promujących produkt turystyczny, zrealizowano okrywające się coraz większą sławą Festiwal „Lublin Sztuk-Mistrzów" oraz „Festiwal Trzech Kultur". Warto mieć świadomość jak wiele udało się zrobić dla Lubelszczyzny dzięki funduszom unijnym pochodzącym z RPO.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu:

Dominika Lis
Biuro Prasowe Kampanii RPO WL

tel. (22) 33-94-533
kampania@rpo.lubelskie.pl


Zobaczmy jak Regionalny Program Operacyjny zmienił oblicze województwa lubelskiego
1.08.2011 r.

Już w sierpniu rozpocznie się kampania promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego. Na ulicach miast i autobusach pojawią się billboardy, a w kinach obejrzeć będzie można ciekawe spoty angażujące lokalne środowisko młodzieżowe.

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego rozpoczęła się w 2007 roku i potrwa do 2013. Do końca czerwca 2011 roku zawarto 1707 umów i decyzji o dofinansowaniu. Na realizację szeregu projektów w ramach RPO wydano łącznie ponad 3, 082 mld zł. Fundusze przeznaczone na rozwój województwa zaowocowały powstaniem i rozwojem atrakcyjnej oferty turystyczno - rekreacyjnej, infrastruktury drogowej i transportowej, rozwiązań chroniących środowisko naturalne, zdrowie, edukację i kulturę. Nowe drogi, obiekty kultury i placówki szkolne, odnowione miasta i zabytki, prężnie rozwijające się firmy - wiele z nich powstało ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozpoznawalność marki RPO wśród mieszkańców województwa lubelskiego oraz informowanie o efektach realizacji programu stanowią najważniejsze priorytety działań promocyjnych prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego.

Należy pamiętać, że konieczność realizacji kampanii promocyjnej wynika z obowiązków nałożonych na IZ RPO WL. Ramy prowadzonych działań określane są w Planie Komunikacji RPO WL oraz Rocznym Planie Działań informacyjnych i promocyjnych RPO WL podlegających akceptacji i ocenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wypełnianie obowiązku informowania i promocji RPO jest weryfikowane zarówno przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jak i Komisję Europejską poprzez składanie corocznych sprawozdań z realizacji RPO.

Wykorzystywanie funduszy europejskich stanowi istotną szansę dla regionu, dzięki czemu rośnie jego potencjał inwestycyjny, gospodarczy oraz atrakcyjność w odniesieniu do infrastruktury czy poziomu życia jego mieszkańców. Wciąż jednak niska jest świadomość społeczna związana z korzyściami, jakie niesie ze sobą wykorzystanie środków europejskich, w tym środków w ramach RPO.

W pierwszej fazie realizacji programu działania promocyjne koncentrowały się na informowaniu o możliwościach ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Aktualnie skupiają się na promocji efektów wdrażania RPO, czyli zrealizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (tzw. dobrych praktyk).

Sposobem na zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat efektów funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie lubelskim jest realizacja kampanii promocyjnej podkreślającej rolę projektów współfinansowanych w ramach RPO WL oraz korzyści płynących z tego programu dla województwa. Realizatorami kampanii są firmy ECORYS Polska Sp. z o.o, Media On Sp. z o.o. oraz Red Branch Polska Sp. z o.o.

Kampania rozpocznie się w sierpniu i trwać będzie do końca października 2011 r. Mieszkańcy województwa będą mieli okazję zobaczyć w kinach ciekawe produkcje reklamowe, odchodzące nieco od zwyczajowej sztywnej konwencji spotów współfinansowanych z funduszy unijnych. Przekaz kampanii obecny będzie również w radiu, Internecie oraz na billboardach.

Tym, co będzie odróżniało przekaz od innych podobnych przedsięwzięć, będzie zaangażowanie znanego w środowisku młodych osób (18 - 30 lat) muzyka hiphopowego o pseudonimie Dolar, a także lubelskiego środowiska akademickiego. Młodzi ludzie korzystają z efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie lubelskim, wiążą swoją przyszłość z rozwijającym się regionem, widzą tam szansę rozwoju dla siebie oraz optymistycznie patrzą w przyszłość. Będą oni bohaterami spotu reklamującego RPO, a wszystko to w rytmie wpadającej w ucho, autorskiej piosenki stworzonej przez artystę specjalnie na potrzeby kampanii.

Efektem prowadzonych działań promocyjnych będzie uświadomienie mieszkańcom województwa jak inwestycje finansowane z RPO wpływają na ich życie. Cel zostanie osiągnięty w szczególności poprzez zwiększenie rozpoznawalności marki RPO WL oraz powiązanie jej z przedsięwzięciami zrealizowanymi ze środków programu. Dzięki temu zwiększy się pozytywne nastawienie mieszkańców do zalet korzystania z funduszy europejskich, ich znaczenia dla rozwoju i przyszłości oraz poprawy jakości życia w regionie dzięki dotychczasowym funkcjonowaniu RPO na terenie województwa.

Okres trwania kampanii sprzyjał będzie możliwościom szerszego zapoznania się z projektami realizowanymi na terenie województwa. Informacje będzie można znaleźć m.in. na stronie kampanii i Regionalnego Programu Operacyjnego www.rpo.lubelskie.pl,  a także w mediach społecznościowych.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu:

Dominika Lis
Biuro Prasowe Kampanii RPO WL

tel. (22) 33-94-533
kampania@rpo.lubelskie.pl


Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego został podzielony
13.07.2011 r.

Urząd Marszałkowski ma dwa nowe departamenty. Na miejscu Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego powstały Departament Regionalnego Programu Operacyjnego i Departament Polityki Regionalnej.

Zmiany weszły w życie 11 lipca. Według Nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego przestał istnieć. Na jego miejscu utworzono dwie jednostki: Departament Regionalnego Programu Operacyjnego i Departament Polityki Regionalnej.

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego czuwa nad wykorzystaniem funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponieważ większość środków w RPO została już rozdysponowana, departament skupi się przede wszystkim na rozliczaniu unijnych projektów i kontrolach inwestycji finansowanych z RPO. Ponadto odpowiada za prawidłową realizację programu, monitorowanie jego postępów oraz promocję. Celem jest zamknięcie Regionalnego Programu Operacyjnego do 2015 roku, czyli wydanie i rozliczenie z Komisją Europejską ponad 1 mld euro, który województwo lubelskie otrzymało z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

Z kolei Departament Polityki Regionalnej zajął się pracą nad Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego i Planem Zagospodarowania Przestrzennego, krajową polityką regionalną (m.in. Kontraktem Terytorialnym) oraz Europejską Współpracą Terytorialną. Do zadań DPR należy także przygotowanie gruntu pod nowy okres 2014-2020, w którym Lubelszczyzna ponownie skorzysta z unijnego wsparcia. W jego skład weszły cztery oddziały: Oddział Analiz i Oddział Programowania, które powstały po podziale Oddziału Strategii i Analiz DSiRR, Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Oddział Funduszy Europejskich. Departamentowi podlega też Biuro Planowania Przestrzennego.

Zmiany dotyczą również kierownictwa nowych jednostek. Na dyrektora Departamentu RPO awansowała Aneta Pieczykolan, do tej pory zastępca dyrektora DSiRR i była p.o. naczelnika Wydziału Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Zastępcami pozostali Marek Kowalski i Grzegorz Sobolewski. Natomiast Departamentem Polityki Regionalnej kieruje Bogdan Kawałko, który dotychczas zarządzał Departamentem Strategii i Rozwoju Regionalnego. Jego zastępcą została Dorota Skwarek. Wcześniej pracowała na stanowisku kierownika Oddziału Strategii i Analiz.

Nadzór nad departamentami sprawuje bezpośrednio Marszałek Krzysztof Hetman. Oba mieszczą się w gmachu przy ulicy Stefczyka 3b (Bursaki), byłej siedzibie DSiRR.


Koniec kontroli w LAWP
11.07.2011 r.

Zakończyła się kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Nie stwierdzono poważnych uchybień, a jedynie błędy formalne. LAWP chce działać coraz lepiej, dlatego usprawni swoje procedury.

Rodzaj Kontroli

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości trwała półtora miesiąca. Była to kontrola systemowa przeprowadzona w LAWP, jako instytucji podległej Urzędowi Marszałkowskiemu i odpowiedzialnej za podział funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. Kontrola miała na celu sprawdzenie, czy wszystkie zadania LAWP realizowane są we właściwy sposób, zgodny z prawem.

Zakres

Zbadano, jak przebiega proces weryfikacji wniosków o płatność, czyli dokumentów, na podstawie których wypłacane są środki z RPO, oraz sprawdzono, czy urzędnicy przeprowadzali analizę dokumentacji składanej przez wnioskodawców do poszczególnych konkursów w zgodzie z przepisami obowiązującymi w LAWP.

Drugi z punktów kontroli dotyczył w szczególności konkursu z Działania 2.3 B, w którym o wsparcie z RPO ubiegały się instytucje otoczenia biznesu i transferu wiedzy. Fundusze wówczas otrzymało 7 projektów, w tym projekt złożony przez Prestige Solutions Sp. z o.o. Kontroli poddano wszystkie wnioski złożone do tego konkursu. Analiza dotyczyła okresu od 1 lipca 2010 roku do 31 marca 2011 roku.

W trakcie kontroli postanowiono rozszerzyć jej zakres. Sprawdzono dodatkowo, czy zachowana jest jednolitość interpretacji pojęć dotyczących wartości projektu/maksymalnej wartości projektu. W tym przypadku wzięto pod uwagę okres od 30 czerwca 2009 roku do 31 marca 2011 roku.

Poszerzona kontrola objęła projekty, których całkowita wartość projektu oscylowała w granicach kwoty określonej, jako minimalna/maksymalna wartość projektu.

Ustalenia kontroli

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia dotyczące projektu Prestige Solutions Sp. z o.o. miały charakter formalny i nie wpłynęły na ocenę i wybór projektu do dofinansowania. W efekcie nie ma podstaw do unieważnienia konkursu.

W dwóch przypadkach Urząd Marszałkowski zwrócił uwagę Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na konieczność doprecyzowania kryteriów wyboru projektów. Zalecenia mają udoskonalić proces naboru, oceny i zatwierdzania projektów do dofinansowania oraz podpisywania umów o dofinansowanie.

Protokół kontroli wskazuje na przestrzeganie procedur przez LAWP. Wyniki kontroli odnoszą się do działalności LAWP w czasie od 30 czerwca 2009 roku do 31 marca 2011 roku.

Lawp będzie działać sprawniej

Efektem kontroli jest opracowany przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości program optymalizacji procedur, który ma uczynić działanie LAWP bardziej transparentnym.

Założenia programu:

 1. Audytor wewnętrzny przeprowadzi audyt zgodności, którego celem będzie skoordynowanie wewnętrznych procedur LAWP (m.in. Instrukcji Wykonawczej) z aktualnymi dokumentami programowymi, wytycznymi unijnymi, aktami prawnymi.
 2. Opracowanie nowego wzoru kart oceny formalnej i merytorycznej, który pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących terminów podejmowania czynności związanych z oceną wniosków, m.in. elektronicznym wypełnianiem kart, czy zatwierdzaniem wyników pierwszej oceny formalnej oraz oceny merytorycznej.
 3. Zapoznanie pracowników z nowymi procedurami (systematycznie prowadzone szkolenia oraz sprawdzanie poziomu wiedzy w formie testu kompetencji).
 4. Wskazanie pracownika odpowiedzialnego za aktualizację systemu elektronicznego.
 5. Ocenie i aktualizacji zostanie poddana lista ryzyk w procesie zarządzania i kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz zmian proceduralnych ponownie zostanie opracowana strategia zarządzania ryzykiem, która będzie dostosowana do bieżących wymagań systemu.
 6. Na stronie internetowej LAWP zostanie umieszczona specjalna zakładka, która umożliwi wyrażanie uwag, zadawanie pytań, przesyłanie sugestii w zakresie zarządzania i realizacji RPO.
 7. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznego systemu szkoleń pracowników, służącego podniesieniu kwalifikacji, usprawnieniu przepływu informacji oraz wymianie doświadczeń pracowników LAWP.
 8. W nowej siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości powstanie Strefa Beneficjenta -przeznaczona do obsługi beneficjentów.
 9. Na etapie podpisywania umów o dofinansowanie wszystkim projektom przypisani zostaną opiekunowie - pracownicy ORP. Nazwiska „opiekunów projektu" wraz z numerami kontaktowymi będą przekazywane beneficjentom podczas zawierania umów. Ułatwi to kontakt z pracownikami LAWP odpowiedzialnymi na sprawdzanie wniosków o płatność.

Fundusze unijne po 2013 roku: Lubelskie rozpoczyna dyskusję
22.06.2011 r.

Do 2013 r. mamy czas na wydanie 5 mld zł z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Fundusze z pewnością wykorzystamy. Dlatego władze województwa już teraz myślą o przyszłości. Na kolejne wsparcie z Unii Europejskiej możemy liczyć w latach 2014-2020.

Zobacz relację z konferencji - zakładka "Transmisja z konferencji".

RPO - unijny egzamin dobrze zdany

 • Większość środków w Regionalnym Programie Operacyjnym została już rozdysponowana.
  Urząd Marszałkowski wspólnie z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie rozdysponował wśród firm, samorządów i organizacji pozarządowym 84% budżetu RPO, czyli 3,8 mld zł.
 • Zainteresowanie dotacjami na Lubelszczyźnie jest ogromne. Do 73 ogłoszonych konkursów zgłosiło się
  4 969 przedsiębiorców, uczelni, szkół, szpitali, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji starających się o wsparcie z funduszy europejskich. Ich potrzeby niemal dwukrotnie przewyższały dostępne środki. Wartość wnioskowanego wsparcia wyniosła ponad 8,3 mld zł, tj. 187% pieniędzy w RPO.
 • Nasz region plasuje się w czołówce województw pod względem liczby podpisanych umów. Dotychczas zawarliśmy 1 706 umów, co daje nam 4 miejsce w kraju. Tę wysoką pozycję utrzymujemy praktycznie od początku realizacji RPO. W umowach zakontraktowaliśmy ok. 3 mld zł pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego. Oznacza to, że wartość umów przekroczyła 66% budżetu programu.
 • Dobrze radzimy sobie również z wypłacaniem funduszy dla beneficjentów oraz certyfikacją wydatków do Komisji Europejskiej. Dane pokazują, że we wnioskach o płatność zrefundowaliśmy 29% dostępnych środków w RPO (1,33 mld zł). Z kolei do Komisji Europejskiej potwierdziliśmy 25,3% budżetu programu, tj. ponad 1,1 mld zł.
 • Potwierdzeniem dobrego gospodarowania funduszami europejskimi w regionie jest uzyskanie nagrody z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, czyli udział województwa lubelskiego w podziale Krajowej Rezerwy Wykonania. Z ogólnej kwoty 512 mln euro, która została podzielona między wszystkie 16 województw, na Lubelszczyznę trafiło ponad 21,6 mln euro. Ponadto nasze RPO zasiliły środki z tzw. dostosowania technicznego w kwocie 10,5 mln euro. Dodatkowo 4,85 mln euro przekazał resort rozwoju regionalnego na niwelowanie skutków powodzi w gminie Wilków.
 • Zaproponowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego podział tych środków zaakceptował 19 maja br. Komitet Monitorujący RPO WL. Wnioski zostały przekazane do Komisji Europejskiej i MRR.
 • Dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego zakończono ponad 770 projektów. Przeszło 900 jest realizowanych.


Szansa na dotacje w 2011 r.

 • Z unijnego dofinansowania jeszcze w tym roku mogą skorzystać przedsiębiorcy, jednostki naukowe i uczelnie oraz instytucje otoczenia biznesu z województwa lubelskiego. Do wzięcia jest prawie 60 mln euro w 8 konkursach*.
 • Do 14 lipca Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski w konkursie na dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Pozyskane środki będzie można wykorzystać na budowę, rozbudowę lub przebudowę firm, zróżnicowanie produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów lub usług, a także zmianę procesu produkcyjnego. Wspierane będzie również zastosowanie innowacyjności oraz nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT). Wysokość udzielanej pomocy jest zróżnicowana. Małe firmy mogą liczyć na dotacje w wysokości do 70%, natomiast średnie przedsiębiorstwa otrzymają maksymalnie 60% środków na pokrycie kosztów inwestycji.

Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw - maj 2011 r. - 14 mln euro

 

 • W czerwcu ruszą dwa nabory adresowane bezpośrednio do mikro, małych i średnich firm.

Pierwszy dotyczy zakupu specjalistycznych usług doradczych. Jeśli przedsiębiorca chce wejść na giełdę, wdrożyć System Zarządzania Jakością ISO lub wprowadzić nowe technologie, albo innowacyjne rozwiązania może ubiegać się o dotacje na ten cel. Ponadto sfinansowane zostaną profesjonalne usługi doradcze w zakresie: zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, jakości, innowacji i nowych technologii, wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, tworzenia sieci kooperacyjnych firm, łączenia się przedsiębiorstw, pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności przedsiębiorstwa. Wsparcie z RPO pozwoli na pokrycie połowy kosztów.

Działanie 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo - czerwiec 2011 r. - 700 tys. euro

 

W ramach drugiego konkursu, przedsiębiorstwa będą mogły sięgnąć po pieniądze na promocję, konkretnie udział w targach, wystawach, czy misjach zagranicznych. Wkład UE wynosi 50%.

Działanie 2.4 Marketing gospodarczy (Schemat A) - czerwiec 2011 r. - 490 tys. euro

 

 • O dotacje będzie można ubiegać się również we wrześniu. Na fundusze mogą liczyć przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz klastry.

Dla firm zainteresowanych wdrożeniem systemów zarządzania środowiskowego, uzyskaniem lub utrzymaniem pozwolenia zintegrowanego, inwestycjami w gospodarkę wodno-ściekową, ochroną powietrza, gospodarką odpadami, wybudowaniem i przebudową istniejących sieci ciepłowniczych LAWP przygotowała odrębny konkurs. Mikro i małe przedsiębiorstwa otrzymają maksymalnie 65% dofinansowania. Średnie firmy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 55% kosztów projektu.

Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii (Schemat A) - wrzesień 2011 r. - 12,35 mln euro

 

Z kolei instytucje otoczenia biznesu i klastry mogą liczyć na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących tworzenia nowych i rozwoju już istniejących parków przemysłowych, technologicznych, naukowych oraz inkubatorów przedsiębiorczości, zakupu wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania tych obiektów, a także doradztwa oraz działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych na rzecz podmiotów korzystających z usług tych instytucji.

Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy (Schemat A i B) - wrzesień 2011 r. - Schemat A: 3,70 mln euro, Schemat B: 740 tys. euro

 

 • Ostatnia szansa na pozyskanie unijnego wsparcia będzie w grudniu. Miliony z RPO będą czekały na mikrofirmy oraz szkoły wyższe i jednostki naukowe.

Mikroprzedsiębiorstwa to firmy działające dłużej niż 2 lata, zatrudniające do 10 osób, których roczny obrót nie przekroczy 2 mln euro. Popularne „mikrusy" mogą pozyskać fundusze na zakup niezbędnych maszyn i urządzeń, zastosowanie oraz wykorzystanie technologii informatycznych w procesach zarządzania, poszerzenie oferty o nowe produkty, zmianę procesu produkcyjnego, a także na rozbudowę przedsiębiorstwa. Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań oraz powstanie nowych miejsc pracy lub utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia zwiększy szanse na unijne pieniądze. Dofinansowanie wynosi 70%.

Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw - grudzień 2011 r. - 20 mln euro

 

Efektywna współpraca między nauką i biznesem jest gwarantem rozwoju nowoczesnej gospodarki. Niestety, większość ośrodków naukowych z województwa lubelskiego, prowadzących prace badawcze w zakresie B+R (Badania i Rozwój) jest słabo wyposażona, bądź korzysta z przestarzałych urządzeń. Brak nowoczesnej aparatury znacznie ogranicza ich możliwości. Szansą na dokapitalizowanie infrastruktury naukowej szkół wyższych i jednostek badawczych są środki z RPO. Wspierane będą inwestycje prowadzące do: zwiększenia ilości nowoczesnych rozwiązań technologicznych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu, wpływające na rozwój współpracy pomiędzy sferą B+R, a gospodarką oraz wspomagające badania i projekty naukowe w strategicznych dla rozwoju regionu dziedzinach. Dotacja może sięgnąć nawet 85% kosztów inwestycji.

Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R - grudzień 2011 r. - 7,41 mln euro

 

* Harmonogram naboru wniosków Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z 24 stycznia 2011 r.


Konkurs plastyczny o RPO. Nagrodą interaktywna tablica
16.06.2011

Urząd Marszałkowski zorganizuje w tym roku konkurs plastyczny dla szkół podstawowych. Przez zabawę dzieci będą mogły lepiej poznać Regionalny Program Operacyjny. Najlepsze placówki otrzymają interaktywne tablice i projektory multimedialne.

W nowoczesne zestawy edukacyjne urząd chciałby wyposażyć jedną szkołę podstawową w każdej gminie województwa lubelskiego.  Łącznie ma być ich 213. Pierwsze 40 sztuk zostanie kupionych jeszcze w tym roku. Pozostałe do końca 2012 r. Możliwości i zalety sprzętu zademonstrowano wczoraj w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie.

Zestaw składa się z interaktywnej tablicy, projektora multimedialnego oraz niezbędnego oprogramowania. Urządzeń nie wystarczy jednak dla wszystkich podstawówek w danej gminie. Dlatego o tym, która szkoła będzie mogła z nich skorzystać zdecydują wyniki konkursu plastycznego dla uczniów. Konkurs ma być okazją do promocji Regionalnego Programu Operacyjnego i sposobem na zwiększenie wiedzy o funduszach europejskich wśród najmłodszych mieszkańców regionu.

- Środki na promocję RPO posiada każde województwo. Wykorzystujemy je na wiele sposobów m.in. organizację wydarzeń adresowanych do dzieci i młodzieży. W poprzednim roku uruchomiliśmy lodowisko na Placu Litewskim oraz przygotowaliśmy wiele gier i zabaw dla najmłodszych. Teraz przyszedł czas na konkurs plastyczny, dzięki któremu do szkół na Lubelszczyźnie zawita multimedialny sprzęt na miarę XXI wieku - przekonywał Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego.

Zadaniem będzie stworzenie plakatu prezentującego efekty wykorzystania unijnych dotacji na Lubelszczyźnie. Forma jest dowolna. Można go namalować, naszkicować, zrobić wycinankę lub kompozycję z gotowych zdjęć. Prace oceni jury złożone z osób posiadających wykształcenie i kwalifikacje plastyczne. Obok nagrody głównej, przeznaczonej dla zwycięskiej szkoły, przewidziano również niespodzianki dla autorów najlepszych prac oraz pozostałych dzieci biorących udział w zabawie. Planowana jest także wystawa wyróżnionych plakatów w 5. największych miastach województwa (Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Puławach i Zamościu).

40 gmin, które otrzyma zestawy w 2011 r. wybrano na podstawie dochodu przypadającego na 1 mieszkańca oraz wyników egzaminu sześcioklasistów i testu gimnazjalnego. - Wytypowaliśmy samorządy z najniższym dochodem na osobę oraz najsłabszymi wynikami z egzaminów szkolnych. Dane pochodziły z Głównego Urzędu Statystycznego i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie - podkreślał Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego.

Interaktywne tablice i projektory mają pomóc w podniesieniu jakości i poziomu kształcenia oraz trafić do najbiedniejszych samorządów, których nie stać na zakup takich urządzeń. Ułatwią również dostęp do nowych technologii dzieciom z mniejszych miejscowości. - Taki sprzęt powinien być w każdej szkole. Dzięki niemu lekcje są urozmaicone i bardziej atrakcyjne. Na tablicy możemy np. rysować figury geometryczne wirtualnymi przyborami, wyświetlać mapy, prezentacje i filmy, pisać specjalnym długopisem oraz przeglądać strony internetowe. Dane rejestrowane są w pamięci komputera. Po zajęciach można je skopiować na pendriva i zabrać do domu - opisywał Robert Śnieg, nauczyciel fizyki z XXIII LO, w którym działa kilka nowoczesnych tablic.  

Konkurs jest pilotażowym projektem. Jeśli jego formuła sprawdzi się, będzie kontynuowany także w przyszłym roku. Zwycięskie szkoły otrzymają pozostałe 173 tablice i projektory, które urząd planuje kupić w 2012 r. Środki na przeprowadzenie tegorocznej edycji konkursu, łącznie z zakupem 40. zestawów edukacyjnych i pozostałych nagród pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu województwa.

- Realizujemy marzenia dzieci, które nie ukrywajmy są także marzeniami nas, dorosłych. Sam chciałbym uczyć się, korzystając z interaktywnej tablicy. W wielu miejscach na świecie jest ona standardem, na Lubelszczyźnie, szczególnie w gminach wiejskich, to wciąż nowość - zakończył K. Hetman.


Marszałek gratulował laureatom
14.06.2011 r.

2 czerwca odbyło się podsumowanie internetowego konkursu „RPO - wiele projektów, jedna Lubelszczyzna". W siedzibie Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego zjawili się laureaci plebiscytu oraz zwycięzcy konkursu na najlepsze hasło promujące Regionalny Program Operacyjny.

- Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu, zarówno nominowanym, jak i laureatom. Dziękuję internautom, którzy głosowali na najlepsze projekty. Konkurs jest naszym wspólnym sukcesem. Zwycięzców, ponieważ zostali docenieni przez lokalną społeczność. Samorządu województwa, bowiem dzięki ciekawemu pomysłowi udało się pokazać mieszkańcom regionu, jak za sprawą funduszy unijnych zmienia się ich najbliższa okolica oraz cała Lubelszczyzna - powiedział Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego.

Konkurs wygrało Centrum Kultury Filmowej w Zamościu. Tuż za nim uplasował się projekt rozbudowy Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim. Podium uzupełniła inwestycja gminy Łęczna, polegająca na rozbudowie sieci drogowej łączącej drogę krajową Nr 82 z drogą wojewódzką Nr 829.

Okolicznościowe dyplomy z rąk Marszałka Krzysztofa Hetmana odebrali laureaci trzech pierwszych miejsc, którzy nie mieli sobie równych także w swoich kategoriach konkursowych: Karol Garbula, sekretarz Miasta Zamość (Kategoria VI Kultura i turystyka), Stanisława Raczkiewicz, v-ce przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim (Kategoria VIII Edukacja i sport) oraz Teodor Kosiarski, burmistrz Łęcznej (Kategoria IV Transport).

Wyróżnienia otrzymali też zwycięzcy pozostałych pięciu kategorii: Marzena Gęśla, właściciel Gościńca przy Wąwozach (Kategoria I Mikroprzedsiębiorstwa), Leszek Horeglad, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej (Kategoria II Małe średnie firmy), Tadeusz Łazowski, starosta bialski (Kategoria III Społeczeństwo informacyjne) oraz Antoni Turczyn, wójt gminy Łabunie (Kategoria VII Zdrowie). Zabrakło jedynie przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim (Kategoria V Środowisko), którym ważne obowiązki służbowe uniemożliwiły przyjazd do Lublina.

- Wyróżnienie w internetowym konkursie RPO - wiele projektów, jedna Lubelszczyzna powinno być dla Państwa szczególnie cenne, ponieważ o zwycięstwie nie decydowały komisje, czy jury, lecz mieszkańcy naszego regionu, którzy nagrodzili Państwa za wysiłek i trud w jak najlepszym wykorzystaniu środków europejskich - podsumował Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego.

Niespodzianki czekały również na internautów, którzy wymyślili najlepsze hasła promujące Regionalny Program Operacyjny. Wygrało hasło RPO - Tak się zmienia Lubelszczyznę! autorstwa Wiesława Grudnia z Lublina. Pozostałymi finalistami zostali Jarosław Jaremczuk (Lubelskie RPO - Pokażmy, że potrafimy) oraz Łukasz Semeniuk (RPO - Warto działać).

Centrum Kultury Filmowej zaprezentuje się w spocie reklamowym, który jest nagrodą główną w konkursie. Dodatkowo okazały budynek CKF „Stylowy" będzie można zobaczyć w katalogu promującym efekty wykorzystania funduszy unijnych z RPO w województwie lubelskim. Znajdą się w nim 3 najlepsze projekty z każdej kategorii. Do internautów trafiły natomiast iPad, lustrzanka cyfrowa oraz telefon komórkowy „smartphone".


Najpopularniejsze Centrum Kultury Filmowej w Zamościu
26.05.2011 r.

Centrum Kultury Filmowej w Zamościu najpopularniejszym projektem w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego. Tak zdecydowali internauci głosujący w konkursie RPO - wiele projektów, jedna Lubelszczyzna, organizowanym przez Urząd Marszałkowski.

Przez miesiąc internauci wybierali najpopularniejszy projekt zrealizowany w województwie lubelskim dzięki funduszom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zwyciężyło Centrum Kultury Filmowej w Zamościu. Tuż za nim uplasował się projekt rozbudowy Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim. Podium uzupełniła inwestycja gminy Łęczna, polegająca na rozbudowie sieci drogowej łączącej drogę krajową Nr 82 z drogą wojewódzką Nr 829.

W konkursie, któremu patronował Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego, rywalizowało 48 przedsięwzięć w 8 kategoriach. Wśród nich były projekty zrealizowane przez przedsiębiorców, samorządy, szpitale, ośrodki zdrowia, strażaków, a nawet parafię. To zarówno wielomilionowe przedsięwzięcia, jak i małe, kilkudziesięciotysięczne inwestycje, rozsiane po całym regionie. O zwycięstwie decydowała liczba zdobytych głosów.

Do udziału w plebiscycie wytypowano najwyżej ocenione projekty w RPO. Głosowanie trwało od 18 kwietnia do 20 maja 2011 r.

Tysięczne poparcie

Rywalizacja była niezwykle zacięta. Losy wygranej ważyły się do ostatniej chwili. Ostatecznie różnicą zaledwie 4 głosów (!) zwyciężyło Centrum Kultury Filmowej, zapisując na swoim koncie blisko 1000 „kliknięć".

Końcowa kolejność

L.p.

Nazwa projektu

Beneficjent

Liczba głosów

1.

Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu

Miasto Zamość

983

2.

Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło w Tomaszowie Lubelskim

979

3.

Rozbudowa sieci drogowej łączącej drogę krajową Nr 82 z drogą wojewódzką Nr 829 w Łęcznej

Gmina Łęczna

783


W nagrodę promocja

Od roku w Centrum Kultury Filmowej odbywają się międzynarodowe festiwale, wernisaże i koncerty, wyświetlane są nowości kinowe oraz superprodukcje w 3D. Teraz to CKF zaprezentuje się w spocie reklamowym, który jest nagrodą główną w konkursie. Dodatkowo okazały budynek kina „Stylowy" będzie można zobaczyć w katalogu promującym efekty wykorzystania funduszy unijnych z RPO w województwie lubelskim. Znajdą się w nim 3 najlepsze projekty z każdej kategorii konkursowej.

Zobacz wszystkich laureatów konkursu.

Niespodzianki także dla głosujących

W konkursie RPO - wiele projektów, jedna Lubelszczyzna nagrodziliśmy także internautów, którzy wymyślili najlepsze hasła promujące Regionalny Program Operacyjny.

Konkurencja była spora. W czasie plebiscytu zgłoszono 256 haseł. Komisja konkursowa, złożona z ekspertów z zakresu dziennikarstwa i public relations oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, wytypowała 3 zwycięzców:

L.p.

Imię i Nazwisko

Hasło

Miejsce zamieszkania

Nagroda

1.

Wiesław Grudzień

RPO - Tak się zmienia Lubelszczyznę!

Lublin

Tablet Apple 3G

2.

Jarosław Jaremczuk

Lubelskie RPO - Pokażmy, że potrafimy

Jabłeczna
(gm. Sławatycze)

Lustrzanka cyfrowa Canon

3.

Łukasz Semeniuk

RPO - Warto działać

Chełm

Telefon komórkowy typu „smartphone" Samsung

Czekają na nich atrakcyjne nagrody:

 • iPad
 • lustrzanka cyfrowa,
 • smartphone.

Konkurs w liczbach

W plebiscycie oddano 13 500 głosów. Średnio 410 internautów klikało codziennie na wybrane przez siebie projekty. Liczba niepowtarzalnych użytkowników wyniosła 11 630. Stronę konkurs.rpo.lubelskie.pl odwiedziło blisko 19 000 osób. Fanpage RPO polubiło w ciągu miesiąca 159 miłośników Facebooka.


Gotowi do negocjacji
19.05.2011 r.

Komitet Monitorujący RPO zaakceptował propozycje podziału dodatkowych środków unijnych w Regionalnym Programie Operacyjnym. Chodzi m.in. 21,6 mln euro nagrody z Krajowej Rezerwy Wykonania. Czy wejdą w życie okaże się pod koniec roku, kiedy zakończą się negocjacje z Komisją Europejską.

Dzięki sprawnemu wydawaniu środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy ponad 21,6 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania. Do naszego regionu trafiło także 10,5 mln euro z tzw. dostosowania technicznego oraz 4,85 mln euro przekazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na niwelowanie skutków powodzi w gminie Wilków. Aby podzielić te fundusze i włączyć je do budżetu RPO potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej.

- Ponowna analiza programu umożliwi jego dostosowanie do aktualnych potrzeb województwa oraz zmieniających się przepisów prawa. Jest konieczna również z punktu widzenia wprowadzenia dodatkowych środków do RPO. W sumie to ponad 37 mln euro - mówi Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego.

Przyjęcie przez Komitet Monitorujący planu podziału funduszy z KRW i dostosowania technicznego oraz przeniesienie środków z działań, które cieszyły się mniejszym zainteresowaniem do tych, gdzie popyt na dotacje jest bardzo wysoki, otwiera drogę do dalszych negocjacji z Komisją Europejską. - Odbyliśmy już dwie rundy spotkań zarówno z KE, jak i MRR. Decyzja Komitetu daje nam zielone światło do prowadzenia kolejnych rozmów. Teraz musimy przekonać Komisję do naszych propozycji - zaznacza B. Kawałko.

Gdzie trafi bonus z Krajowej Rezerwy Wykonania okaże się za kilka miesięcy, tuż po zakończeniu renegocjacji. Przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego projekt rozdysponowania tych środków zakłada, że po unijną pomoc będą mogli sięgnąć zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy.

Kto konkretnie otrzyma wsparcie? Resort rozwoju regionalnego i Komisja chcą żeby pieniądze z KRW zasiliły tzw. kategorie lizbońskie, czyli infrastrukturę transportową (drogi wojewódzkie), transport miejski, innowacyjność, energetykę (gł. odnawialne źródła energii) oraz infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego.

Wiadomo również, że KE i MRR nie są zwolennikami przekazania "ekstra funduszy" na nowe baseny, sale gimnastyczne, ścieżki rowerowe, budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz rewitalizację. Istnieją jednak szanse na dofinansowanie choćby infrastruktury szkolnej i sportowej. - Ogromne potrzeby regionu w tym zakresie, sięgające 14 mld zł, skłoniły władze województwa do przekazania na ten cel 12,5 mln euro. Komitet Monitorujący zgodził się na takie rozwiązanie. Teraz wszystko zależy od stanowiska Komisji Europejskiej - podkreśla Marek Kowalski, zastępca dyrektora DSiRR.

Pod koniec 2011 r. będzie wiadomo, czy wprowadzone do RPO zmiany i korekty zyskają aprobatę Komisji Europejskiej. Od decyzji KE uzależnione będzie gdzie dokładnie trafią środki z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego, kto będzie mógł się o nie starać oraz w jaki sposób zostaną rozdysponowane. Możliwe scenariusze to ogłoszenie nowych konkursów lub dofinansowanie projektów z list rezerwowych.

Projekt zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym został opublikowany na stronie rpo.lubelskie.pl w zakładce „Przegląd i renegocjacje RPO".


Finał konkursu internetowego RPO już 20 maja
16.05.2011 r.

Tylko 5 dni pozostało do zakończenia konkursu internetowego RPO - wiele projektów, jedna Lubelszczyzna. Wybierając najpopularniejszy projekt sfinansowany z funduszy europejskich można wygrać iPad'a, smartphone'a lub lustrzankę cyfrową. Kto jeszcze nie głosował, niech się spieszy!

Plebiscyt ma wyłonić najpopularniejszy projekt zrealizowany w województwie lubelskim dzięki funduszom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego. Patronem konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski jest Krzysztof Hetman, marszałek województwa. Głosowanie trwa od 18 kwietnia do 20 maja.


Zwycięzca może być tylko jeden

W konkursie rywalizuje 48 przedsięwzięć w 8 kategoriach (Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie firmy, Społeczeństwo informacyjne, Transport, Środowisko, Kultura i turystyka, Zdrowie oraz Edukacja i sport). Wśród nich są projekty zrealizowane przez przedsiębiorców, samorządy, szpitale, ośrodki zdrowia, strażaków, a nawet parafię. To zarówno wielomilionowe przedsięwzięcia, jak i małe, kilkudziesięciotysięczne inwestycje, rozsiane po całym województwie. Każdy może, więc oddać głos na projekt ze swojej okolicy. Wygra ten, który zdobędzie największą liczbę głosów.

Codziennie średnio 400 internautów klika na wybrane przez siebie projekty. Łącznie zagłosowało już ponad 10 000 osób. Stronę konkurs.rpo.lubelskie.pl odwiedziło prawie 16 000 internautów. Powiększa się też grono fanów konkursu na Facebooku.


Nagrody dla najlepszych

Zwycięzca plebiscytu otrzyma profesjonalnie przygotowany spot reklamowy. Dodatkowo trzy najlepsze projekty z każdej kategorii znajdą się w specjalnej edycji katalogu promującego efekty RPO na Lubelszczyźnie.

Niespodzianki czekają również na głosujących. Spośród internautów wyłonionych zostanie trzech szczęśliwców, którzy w nagrodę dostaną:

 • iPad'a
 • smartphone'a,
 • lustrzankę cyfrową.

Aby wygrać trzeba wymyślić hasło promujące Regionalny Program Operacyjny.


Jak głosować?

Wystarczy wejść na stronę www.konkurs.rpo.lubelskie.pl i kliknąć na przynajmniej jeden projekt. Maksymalnie można oddać 8 głosów, wybierając po jednej inwestycji z każdej kategorii.

Jeśli interesują nas nagrody to po zagłosowaniu wchodzimy w zakładkę Weź udział, gdzie wpisujemy wymyślone przez siebie hasło promocyjne oraz wypełniamy krótki formularz z danymi osobowymi. Najlepsze hasła wybierze Komisja Konkursowa, złożona z ekspertów z zakresu dziennikarstwa i public relations oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

To już ostatnie dni zabawy! Głosować można codziennie do 20 maja br.


Lubelski Dzień Europy 2011
9.05.2011 r.

Chcesz wiedzieć, jak Lubelszczyzna wykorzystuje fundusze unijne? Przekonaj się i przyjdź na konferencję organizowaną w ramach IV edycji Lubelskiego Dnia Europy 2011.

Lubelski Dzień Europy obchodzony jest w rocznicę przedstawienia Planu Schumana, uznawanego za początek zjednoczenia Europy.

W organizację tegorocznej edycji Lubelskiego Dnia Europy, obok Miasta Lublin i Wojewody Lubelskiego, aktywnie włączył się również Urząd Marszałkowski w Lublinie. Patronat nad wydarzeniem objął Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego.

8 maja podczas Europejskiego Pikniku Rowerowego nad zalewem Zemborzyckim gościliśmy z funduszowym namiotem, w którym pracownicy punktów konsultacyjnych informowali o możliwościach skorzystania ze wsparcia Unii Europejskiej. Sporym zainteresowaniem cieszyły się materiały informacyjno-promocyjne nt. funduszy. Na uczestników pikniku czekały również konkursy i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami.

Z kolei 10 maja zapraszamy na konferencję poświęconą wykorzystaniu funduszy unijnych w województwie lubelskim. Udział w konferencji potwierdził Marszałek Województwa Lubelskiego, który w referacie zatytułowanym „Europejskie pieniądze, które zmieniają Lubelszczyznę" podsumuje dotychczasowe efekty realizacji na Lubelszczyźnie: Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programów Centralnych (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).

Ciekawostką będzie pokaz spotów promocyjnych prezentujących zrealizowane dotychczas projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobnie, jak w czasie pikniku, będzie można skorzystać z porad konsultantów oraz zapoznać się z materiałami informacyjno-promocyjnymi dotyczącymi funduszy unijnych.

Szczegóły:
„Fundusze Europejskie rozwijają Lublin. Dobre praktyki w wykorzystaniu funduszy europejskich"
10 maja br., Sala Błękitna, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4 w Lublinie


Projekty czekają na głosy
9.05.2011 r.

Ponad 8 600 oddanych głosów, 400 internautów codziennie klikających na projekty oraz niemal 13 000 odwiedzin strony konkurs.rpo.lubelskie.pl. To już półmetek zmagań w konkursie „RPO - wiele projektów, jedna Lubelszczyzna". Nie zwlekaj i głosuj! Codziennie do 20 maja br.

"RPO - wiele projektów, jedna Lubelszczyzna" to hasło konkursu internetowego, organizowanego przez Urząd Marszałkowski, pod patronatem Krzysztofa Hetmana, marszałka województwa.

O miano najpopularniejszego walczy 48 przedsięwzięć w 8 kategoriach. Wśród nich są projekty zrealizowane przez przedsiębiorców, samorządy, szpitale, ośrodki zdrowia, strażaków, a nawet parafię. To zarówno wielomilionowe przedsięwzięcia, jak i małe, kilkunastotysięczne inwestycje.

Rywalizacja jest niezwykle zacięta. Dotychczas zgromadziliśmy już ponad 8 600 głosów. Codziennie średnio 400 internautów klika na wybrane przez siebie projekty. Stronę www.konkurs.rpo.lubelskie.pl odwiedziło niemal 13 000 osób. Stale rośle również liczba fanów konkursu na Facebooku. Dlatego specjalnie dla nich przygotowaliśmy upominki. Więcej szczegółów na naszym Fanpage'u.

Jest o co walczyć!
Zwycięzca konkursu otrzyma profesjonalnie przygotowany spot reklamowy. Dodatkowo trzy najlepsze projekty z każdej kategorii znajdą się w specjalnej edycji katalogu promującego efekty RPO na Lubelszczyźnie.

Atrakcyjne niespodzianki czekają również na kreatywnych głosujących. Spośród internautów wyłonionych zostanie trzech szczęśliwców, którzy w nagrodę dostaną iPad'a, smartphone'a oraz lustrzankę cyfrową. Jednak nie za darmo. Uczestnicy będą musieli wymyślić hasło promujące Regionalny Program Operacyjny.

Jak zagłosować?
Wystarczy wejść na stronę www.konkurs.rpo.lubelskie.pl i kliknąć na przynajmniej jeden projekt. Maksymalnie możemy oddać 8 głosów, wybierając po jednej inwestycji z każdej kategorii.

Jeśli chcielibyśmy wygrać nagrody to po zagłosowaniu wchodzimy w zakładkę Weź udział, gdzie wpisujemy wymyślone przez siebie hasło promocyjne oraz wypełniamy krótki formularz z danymi osobowymi. Najlepsze hasła wybierze Komisja Konkursowa złożona z ekspertów z zakresu public relations i dziennikarstwa oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

Głosujemy codziennie do 20 maja br.


Kliknij i promuj RPO
18.04.2011 r.

Dzięki funduszom europejskim z Regionalnego Programu Operacyjnego na Lubelszczyźnie zrealizowaliśmy już ponad 600 projektów. W każdym powiecie, mieście, a nawet najmniejszej gminie naszego województwa trafimy na inwestycję dofinansowaną z Unii Europejskiej. Teraz wspólnie możemy wybrać tę najpopularniejszą. Nie trzeba wiele. Wystarczy kliknięcie.

RPO - wiele projektów, jedna Lubelszczyzna to hasło konkursu internetowego, organizowanego przez Urząd Marszałkowski, pod patronatem Krzysztofa Hetmana, marszałka województwa. O miano najpopularniejszego rywalizuje 48 przedsięwzięć w 8 kategoriach. Wśród nich są projekty zrealizowane przez przedsiębiorców, samorządy, szpitale, ośrodki zdrowia, strażaków, a nawet parafię. To zarówno wielomilionowe przedsięwzięcia, jak i małe, kilkunastotysięczne inwestycje.

Głosować można raz dziennie do 20 maja.

Najlepsi z najlepszych
W konkursie biorą udział tylko najlepsze projekty. O dopuszczeniu do plebiscytu decydowała bowiem suma punktów uzyskana podczas oceny wniosków. Kategorie odpowiadają natomiast poszczególnym priorytetom w RPO. Nie zagłosujemy jednak m.in. na inwestycje z zakresu rewitalizacji i terenów inwestycyjnych oraz projekty kluczowe. Powód? Po prostu mamy tam zbyt mało zakończonych przedsięwzięć.

Jest o co walczyć
Zwycięzca otrzyma profesjonalnie przygotowany spot reklamowy. Dodatkowo trzy najlepsze projekty z każdej kategorii znajdą się w specjalnej edycji katalogu promującego efekty RPO na Lubelszczyźnie.

Atrakcyjne niespodzianki czekają również na kreatywnych głosujących. Spośród internautów wyłonionych zostanie trzech szczęśliwców, którzy w nagrodę dostaną iPad'a, smartphone'a oraz lustrzankę cyfrową. Jednak nie za darmo. Uczestnicy będą musieli wymyślić hasło promujące Regionalny Program Operacyjny.

Głosowanie? Nic prostszego
Aby zagłosować wystarczy wejść na stronę www.konkurs.rpo.lubelskie.pl i kliknąć na przynajmniej jeden projekt. Maksymalnie możemy oddać 8 głosów, wybierając po jednej inwestycji z każdej kategorii.

Jeśli chcielibyśmy wygrać nagrody to po zagłosowaniu wchodzimy w zakładkę Weź udział, gdzie wpisujemy wymyślone przez siebie hasło promocyjne oraz wypełniamy krótki formularz z danymi osobowymi. Najlepsze hasła wybierze Komisja Konkursowa złożona z ekspertów z zakresu public relations i dziennikarstwa oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

Reklama na dobry początek
Do głosowania zachęca kampania promocyjna prowadzona na Facebooku, największych portalach regionalnych oraz stronach internetowych urzędu i podległych mu instytucji. Ponadto na przystankach komunikacji miejskiej w Lublinie pojawiły się citylighty z konkursowym banerem oraz reklamy w prasie lokalnej.


Lista podziałała! Beneficjenci RPO trzymają się harmonogramów
15.03.2011 r.

W lutym bez opóźnień

Wystarczył miesiąc, aby zmobilizować beneficjentów RPO do realizacji projektów zgodnie z harmonogramem. W lutym powstała lista instytucji, samorządów i przedsiębiorców, którzy nie złożyli wniosków o płatność w styczniu br. Kolejna lista miała pojawić się już w marcu. Okazuje się, że jej publikacja nie jest konieczna.

Z analizy harmonogramów składania wniosków o płatność w lutym br. wynika, że beneficjenci złożyli je w zakładanym przez siebie terminie. Ponadto część beneficjentów poprawiła swoje wnioski lub przedstawiła wyczerpujące wyjaśnienia, które Urząd Marszałkowski uznał za zasadne i nie wciągnął ich na listę.

Publikacja listy 24 projektów rozliczanych z opóźnieniem, wywołała pozytywną reakcję nie tylko wśród podmiotów, które na nią trafiły, ale również wśród pozostałych beneficjentów, których harmonogramy składania wniosków o płatność nie były dotychczas przygotowywane prawidłowo i rzetelnie. Lista przyniosła pozytywny i spodziewany efekt dyscyplinujący beneficjentów, co potwierdza jej skuteczność.

Doradzimy, jak rozliczyć projekt

Działająca na terenie Województwa Lubelskiego Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w 2011 r. rozszerzy zakres swoich usług. Obok informowania o możliwościach skorzystania z funduszy unijnych, pracownicy Punktów Informacyjnych doradzą i wskażą możliwości, jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność.

Wkraczamy w decydującą fazę wdrażania unijnych programów w województwie lubelskim. Stale rośnie liczba instytucji, samorządów, czy przedsiębiorców realizujących projekty ze środków europejskich. Wykorzystanie funduszy zależy przede wszystkim od właściwego rozliczenia tych inwestycji. Dlatego tak ważne jest rzetelne i prawidłowe wypełnienie wniosków o płatność na podstawie, których beneficjenci starają się o zwrot poniesionych kosztów z Unii Europejskiej.

Sieć Punktów Informacyjnych w województwie lubelskim tworzą Główny Punkt Informacyjny w Lublinie oraz cztery Lokalne Punkty Informacyjne w Białej Podlaskiej, Chełmie, Puławach i Zamościu. Więcej informacji nt. Punktów można znaleźć na www.feu.lubelskie.pl.

Pomoc pracowników Punktów Informacyjnych będzie miała charakter edukacyjny. Konsultanci nie będą wypełniać wniosków o płatność za beneficjentów. Doradzą natomiast jak je poprawnie przygotować.

Kolejnym udogodnieniem będą bezpłatne szkolenia organizowane przez Punkty Informacyjne FE oraz Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego i Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości dla beneficjentów potrzebujących fachowej pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatność. Pierwsze szkolenia ruszą już w kwietniu.


Kolejny etap budowy lotniska w Świdniku
15.03.2011 r.

Spółka Port Lotniczy Lublin S.A. podpisała umowę z wykonawcą firmą Heilit + Werner Budowlana Sp. z o.o. z Wrocławia. Za ponad 17 mln złotych powstanie płyta postoju samolotów wraz ze stanowiskiem odladzania - łącznie prawie 40 tys. m2 nawierzchni sztywnej.

Na płycie postojowej zmieści się 6 samolotów typu Boeing 737 czy Airbus 320. Jest to kolejny etap realizacji inwestycji jaką jest budowa portu lotniczego w Świdniku. To pierwszy, najważniejszy z czterech elementów lotniska. Pozostałe to drogi: startowa i kołowania oraz terminal.- Mamy kosztorys realizacji, wszystkie pozwolenia budowlane i pozwolenia ekologiczne. To kolejna ważna umowa na drodze do realizacji budowy lotniska - powiedział Jacek Sobczak, członek Zarządu Województwa Lubelskiego i Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy Lublin S.A.

Zob. więcej na www.lubelskie.pl.


Jest "czarna lista"
23.02.2011 r.

Władze województwa znalazły sposób na opieszałych beneficjentów RPO. To „czarna lista". Znajdują się na niej  beneficjenci realizujący swoje projekty niezgodnie z harmonogramem.

Harmonogram to pewnego rodzaju plan, na podstawie którego ustalane są m.in. prognozy dotyczące zabezpieczenia funduszy na sfinansowanie projektu.

Okazuje się, że wiele przypadków realizacji projektów niezgodnie z przyjętym harmonogramem jest całkowicie nieuzasadnionych. - W takich sytuacjach będziemy reagować zdecydowanie. Wywiązywanie się z umów to kwestia naszej wiarygodności i odpowiedzialności w stosunku do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów - mówi Krzysztof Hetman, marszałek województwa.

Sposobem na opieszałych beneficjentów jest "czarna lista". Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził jej  ostateczny kształt 22 lutego. Znajdują się  na niej 24 podmioty, które nie złożyły wniosku o płatność w styczniu br. - Na listę zostały wpisane instytucje i samorządy, które z własnej winy nie trzymały się harmonogramów. Jeśli nadrobią zaległosci zostaną z niej wykreślone. Mamy nadzieję, że w ten sposób zmobilizujemy beneficjentów do sprawnego i terminowego rozliczania się z przyznanych dotacji - podkreśla K. Hetman.

O planach dyscyplinowania beneficjentów Marszałek poinformował już Komitet Monitorujący RPO, który czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem funduszy unijnych w Regionalnym Programie Operacyjnym.

Lista będzie aktualizowana co miesiąc.


RPO sfinansuje 3 projekty "popowodziowe"
15.02.2011 r.

Fundusze z RPO pomogą w odbudowie gm. Wilków. Unijne pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę stadionu sportowego w Szczekarkowie oraz budowę nowych dróg i mostów.

Fundusze z Regionalnych Programów Operacyjnych trafią do samorządów, które ucierpiały w czasie powodzi. Na niwelowanie skutków kataklizmu i kryzysu w poszczególnych województwach Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeznaczyło dodatkowe 50 mln euro. Środki pochodzą z tzw. dostosowania technicznego.

Kto może liczyć na unijną pomoc? Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował listę gmin z całego kraju, w których powódź wyrządziła największe szkody. W wykazie znalazła się gmina Wilków, jako jedyna z województwa lubelskiego. Samorząd wspólnie z Urzędem Wojewódzkim wytypował inwestycje, które należałoby wykonać w pierwszej kolejności. Pieniądze na ich realizację będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Gmina Wilków otrzymała ponad 4,85 mln euro (ok. 20 mln zł). Dzięki nim uda się sfinansować 3 projekty "popowodziowe":

„Odbudowa gminnego stadionu sportowego w Szczekarkowie". Wartość projektu wynosi 900 tys. zł. Dokładnie 765 tys. zł pochodzić będzie z RPO.
„Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez budowę infrastruktury mostowej". Koszt projektu to 7,25 mln zł. Ponad 6,16 mln zł dołoży Unia Europejska.
„Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez budowę infrastruktury drogowej". Niemal 14,48 mln zł. Tyle wynosi całkowity koszt projektu. Dotacja z RPO pokryje ponad 12,3 mln zł.

Wszystkie zostaną dofinansowane w 85%.

Aby szybciej przekazać gminie fundusze, władze regionu postanowiły o włączeniu tych przedsięwzięć do wykazu projektów kluczowych RPO WL. Na liście najważniejszych inwestycji województwa lubelskiego, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego, są m.in. budowa lotniska w Świdniku oraz budowa stadionu miejskiego w Lublinie. Takie rozwiązanie skróci czas na przeprowadzenie niezbędnych procedur. Nie trzeba będzie również ogłaszać konkursów o dotacje, w których gmina musiałaby rywalizować o środki europejskie z innymi samorządami. Będąc na liście projektów kluczowych ma je już zagwarantowane.

Dla projektów kluczowych, w tym "popowodziowych", obowiązują jednak identyczne zasady aplikacji i realizacji projektów, jak w całym RPO.


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podzieliło "unijny tort"
11.02.2011 r.

To już pewne. Ponad 21,6 mln euro trafi do województwa lubelskiego. Dodatkowe fundusze z Krajowej Rezerwy Wykonania są nagrodą za sprawne wydatkowanie środków w Regionalnych Programach Operacyjnych. Pieniądze, w sumie 512 mln euro, otrzymały do podziału wszystkie województwa.

- W zeszłym roku Polska znakomicie poradziła sobie z wydatkowaniem funduszy unijnych. To świetna wiadomość, także dla Komisji. W przypadku Polski zanotowaliśmy najwyższy poziom płatności w historii - stwierdził przedstawiciel Komisji Europejskiej Patrick Amblard podczas posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (KK NSRO). Komitet obradował 9 lutego 2011 roku w Warszawie.

Głównym punktem programu spotkania było przyjęcie dwóch uchwał dotyczących alokacji oraz realokacji dodatkowych środków wspólnotowych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Członkowie Komitetu zdecydowali o podziale ponad 1,331 mld euro z krajowej rezerwy wykonania oraz 632,4 mln euro pochodzących z dostosowania technicznego pomiędzy programy Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki oraz programy regionalne. Dodatkowo, 60 mln euro z puli dostosowania technicznego zostało przeznaczone na usuwanie skutków powodzi i kryzysu.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl.


Ostatnia szansa na dotacje z RPO
10.02.2011 r.

Kończą się fundusze unijne na Lubelszczyźnie. W Regionalnym Programie Operacyjnym 85% środków jest już rozdysponowana. W 2011 r. na dotacje mogą liczyć jedynie przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu z województwa lubelskiego. Pierwsza szansa już w marcu.

9 to liczba, którą powinni zapamiętać przedsiębiorcy z województwa lubelskiego. Tyle konkursów o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego ogłosi Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w 2011 r.* Do firm i instytucji otoczenia biznesu trafi ponad 61 mln euro. To prawdopodobnie jedna z ostatnich szans na fundusze unijne z RPO. 85% budżetu programu zostało już rozdzielone. Warto się spieszyć, bo czas to pieniądz.

Środki z RPO czekają na mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy działające dłużej niż 2 lata, zatrudniające do 10 osób, których roczny obrót nie przekroczy 2 mln euro. Popularne "mikrusy" mogą pozyskać fundusze na zakup niezbędnych maszyn i urządzeń, zastosowanie oraz wykorzystanie technologii informatycznych w procesach zarządzania, poszerzenie oferty o nowe produkty, zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, a także na rozbudowę przedsiębiorstwa. Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań oraz powstanie nowych miejsc pracy lub utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia zwiększy szanse na unijne pieniądze. Dofinansowanie wynosi 70%.

Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw - grudzień 2011 r. - 20 mln euro

W maju ruszy konkurs adresowany do małych i średnich firmy z województwa lubelskiego. Pozyskane środki będzie można wykorzystać na budowę, rozbudowę lub przebudowę przedsiębiorstw, zróżnicowanie produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług, a także zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego. Wspierane będzie również zastosowanie innowacyjności oraz nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT). Wysokość udzielanej pomocy jest zróżnicowana. Małe firmy mogą liczyć na dotacje w wysokości do 70%, natomiast średnie przedsiębiorstwa otrzymają maksymalnie 60% środków na pokrycie kosztów inwestycji.

Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw - maj 2011 r. - 14 mln euro

Dzięki funduszom z RPO przedsiębiorcy dbają o środowisko naturalne. Dla firm chcących: wdrożyć systemy zarządzania środowiskowego, uzyskać lub utrzymać pozwolenie zintegrowane, zainwestować w gospodarkę wodno-ściekową, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, wybudować i przebudować istniejące sieci ciepłownicze, LAWP w Lublinie przygotowała odrębny konkurs. Zostanie ogłoszony we wrześniu. Mikro i małe przedsiębiorstwa otrzymają maksymalnie 65% dofinansowania. Średnie firmy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 55% kosztów projektu.

Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii (Schemat A) - wrzesień 2011 r. - 12,35 mln euro

Opracowanie i transfer nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw oraz rozwój współpracy między sferą B+R (Badania i Rozwój), a gospodarką to kolejne obszary, w których mikro, małe i średnie firmy z regionu mogą ubiegać się o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotowane będą: inwestycje w środki trwałe, tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, wspólne projekty inwestycyjne przedsiębiorców powiązanych kooperacyjnie, a także zakup usług badawczych od jednostek naukowych. Wysokość udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 70%.

Działanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach - marzec 2011 r. - 1,91 mln euro

Regionalny Program Operacyjny oferuje środki także na zakup specjalistycznych usług doradczych. Przedsiębiorco, jeśli chcesz wejść na giełdę, wdrożyć w swojej firmie System Zarządzania Jakością ISO lub wprowadzić nowe technologie, albo innowacyjne rozwiązania nie zwlekaj i sięgnij po fundusze unijne. Dzięki nim sfinansujesz profesjonalne usługi doradcze w zakresie: zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, jakości, innowacji i nowych technologii, wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, łączenia się przedsiębiorstw, pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności przedsiębiorstwa. Dotacja z RPO pozwoli na pokrycie połowy kosztów projektu.

Działanie 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo - czerwiec 2011 r. - 700 tys. euro

Regionalny Program Operacyjny to nie tylko fundusze dla przedsiębiorstw. W przyszłym roku z unijnego wsparcia będą mogły skorzystać również instytucje otoczenia biznesu, szkoły wyższe oraz jednostki badawcze.
Efektywna współpraca pomiędzy nauką i biznesem jest gwarantem rozwoju nowoczesnej gospodarki. Niestety, większość ośrodków naukowych z województwa lubelskiego, prowadzących prace badawcze w zakresie B+R (Badania i Rozwój) jest słabo wyposażona, bądź korzysta z przestarzałych urządzeń. Brak nowoczesnej aparatury znacznie ogranicza ich możliwości. Szansą na dokapitalizowanie infrastruktury naukowej szkół wyższych i jednostek badawczych są środki unijne z RPO. Specjalnie dla nich w grudniu 2011 r. zostanie uruchomiony konkurs o dotacje. Wspierane będą inwestycje prowadzące do: zwiększenia ilości nowoczesnych rozwiązań technologicznych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu, wpływające na rozwój współpracy pomiędzy sferą B+R a gospodarką oraz wspomagające badania i projekty naukowe w strategicznych dla rozwoju regionu dziedzinach.

Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R - grudzień 2011 r. - 7,41 mln euro

Pieniądze unijne oferowane przez RPO trafią także do instytucji otoczenia biznesu. To podmioty oferujące przedsiębiorcom usługi wspierające w szerokim zakresie. Pomoc może dotyczyć zagadnień związanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Zaliczamy do nich: stowarzyszenia przedsiębiorców, izby gospodarcze, centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości. Oferta instytucji otoczenia biznesu obejmuje udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, usługi B+R.
Instytucje otoczenia biznesu mogą liczyć na dofinansowanie robót budowlanych dot. tworzenia nowych i rozwoju już istniejących parków przemysłowych, technologicznych, naukowych oraz inkubatorów przedsiębiorczości, zakupu wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania tych obiektów, a także doradztwa oraz działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych na rzecz podmiotów korzystających z usług tych instytucji.

Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy (Schemat A i B) - wrzesień 2011 r. - Schemat A: 3,70 mln euro, Schemat B: 740 tys. euro

W przyszłym roku do wzięcia z RPO pozostaną jeszcze pieniądze na promocję przedsiębiorstw. Firmy, chcące wziąć udział w targach, wystawach, czy misjach zagranicznych, będą miały podwójną szansę na skorzystanie z unijnej dotacji.

Działanie 2.4 Marketing gospodarczy (Schemat A) - czerwiec 2011 r. - 490 tys. euro

*Harmonogram naboru wniosków Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z 24 stycznia 2011 r.

Przedsiębiorco, chcesz być na bieżąco? Śledź stronę www.lawp.lubelskie.pl. Znajdziesz tam aktualne informacje o konkursach, niezbędne dokumenty, poradniki i informatory. Jeśli masz więcej pytań zadzwoń pod nr (81) 46-23-831, (81) 46-23-812 lub przyjdź do siedziby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Graniczna 4 (boczna Narutowicza). LAWP pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.


Dostaniemy pieniądze z Krajowej Rezerwy Wykonania
27.01.2011 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało wstępny ranking województw ubiegających się o podział Krajowej Rezerwy Wykonania. Chodzi o 512 mln euro nagrody za sprawne wydawanie funduszy z Regionalnych Programów Operacyjnych. Pieniądze otrzymają wszystkie regiony.

Z przesłanej do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego informacji wynika, że województwo lubelskie zajęło w rankingu MRR 12 pozycję. Oznacza to, że na Lubelszczyznę trafi ponad 21,6 mln euro. Resort zastrzega jednak, że opublikowane zestawienie nie jest ostateczne. Dokładne wyniki podziału Krajowej Rezerwy Wykonania poznamy 9 lutego br. po obradach Komitetu Koordynującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.

Ranking województw stworzony został zgodnie z metodologią Krajowej Rezerwy Wykonania w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych, na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013 według stanu na 31 grudnia 2010 r. oraz informacji miesięcznych za grudzień 2010 r., pochodzących z Urzędów Marszałkowskich.

W związku z faktem, że część poświadczeń wydatków przekazywanych przez poszczególne regiony do MRR (Instytucji Certyfikującej) nie zostało jeszcze ostatecznie zatwierdzonych przez IC, finalna wersja rankingu, która zostanie przedstawiona na posiedzeniu KK NSRO 9 lutego 2011 r., może różnić się od aktualnie opublikowanej. Obecnie zarówno Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jak i Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego weryfikują, czy wszystkie deklaracje wydatków oraz poświadczenia przekazane przez województwo lubelskie do IC zostały zatwierdzone. 

Przypomnijmy, aby znaleźć się w gronie województw uczestniczących w podziale dodatkowych środków europejskich z Krajowej Rezerwy Wykonania należało do końca 2010 r. rozliczyć z Komisją Europejską min. 20% funduszy dostępnych w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych. O pozycji w rankingu KRW, obok stopnia wykorzystania funduszy w RPO decydowała również ilość środków europejskich zakontraktowanych w umowach. I tu ważne zastrzeżenie. Pod uwagę brane są tylko umowy zawierane w tzw. obszarach prolizbońskich (związanych z realizacją Strategii Lizbońskiej), czyli przedsiębiorczości i innowacji, społeczeństwie informacyjnym, transporcie, energii oraz ochronie środowiska. 

Do każdej pozycji w rankingu przypisana jest określona kwota nagrody z KRW, która trafi do konkretnego województwa.


Z wicedyrektora na wiceministra
25.01.2011 r.

Marceli Niezgoda, dotychczasowy zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Nowy wiceminister będzie odpowiadał m.in. za koordynację Regionalnych Programów Operacyjnych i zarządzanie programem Kapitał Ludzki.

Marceli Niezgoda ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie oraz studia podyplomowe z zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

W Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego podlegały mu oddziały: Oceny Projektów oraz Pomocy Technicznej.


Komitet Monitorujący RPO na nowo
13.01.2011 r.

Wraz z nadejściem nowego roku prace wznawia Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 17 stycznia. Z nowym przewodniczącym i w zmienionym składzie KM zajmie się m.in. przeniesieniem funduszy w RPO WL.

Komitet Monitorujący RPO to specjalne, 29 osobowe gremium, złożone z przedstawicieli samorządów, członków administracji rządowej, partnerów społeczno - gospodarczych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i kościoła, które czuwa nad prawidłową realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego. Odpowiada m.in. za zatwierdzanie kryteriów według, których przyznawane są unijne dotacje, ocenia także postępy programu.

Pierwsze w 2011 r. posiedzenie KM RPO odbędzie się 17 stycznia. Komitet zajmie się m.in. realokacją środków w RPO. Realokacja, czyli przesunięcie funduszy w wewnątrz programu, pozwala na przeniesienie pieniędzy z obszarów, gdzie zainteresowanie dotacjami jest mniejsze, do tych, w których popyt na środki europejskie jest wysoki. Taka zmiana wymaga jednak zgody Komisji Europejskiej i Komitetu Monitorującego.

Od nowego roku KM RPO będzie obradował pod przewodnictwem Krzysztofa Hetmana, marszałka województwa lubelskiego. Zastępcą przewodniczącego został Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego. Ponadto w składzie komitetu znalazło się 8 nowych osób. Pełna lista członków KM znajduje się na www.rpo.lubelskie.pl.

Szczegóły

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WL

17 stycznia 2011 r., godz. 11.00, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, Lublin, ul. Stefczyka 3b

Porządek obrad:
• przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
• przedstawienie propozycji realokacji środków w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
• przedstawienie informacji nt. przeprowadzonego badania ewaluacyjnego: „Weryfikacja wartości docelowych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013",
• przedstawienie wstępnego harmonogramu prac dotyczących przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Zob. więcej na www.rpo.lubelskie.pl

Twoja opinia
RPOWL na youtube