Polecane wydarzenia

A A A
drukujInstrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL

Daty umieszczone przy poszczególnych wersjach "Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL" wskazują na termin przyjęcia dokumentu przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Pliki do pobrania

wersje Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL (13-11-2012) 267.98 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 13-11-2012

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Zmiany ww. dokumentów dotyczą aktualizacji wymaganych załączników przedkładanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Zostały wprowadzone w związku z wejście w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nakładają na Instytucje Zarządzające obowiązek odebrania od beneficjenta zaświadczenia o niekaralności, potwierdzającego że w stosunku do niego nie orzeczono zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube