Polecane wydarzenia

A A A
drukujI edycja konkursu w 2011 roku

KONKURS

W ramach działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO w roku 2011, na przełomie września i października odbył się konkurs plastyczny dla dzieci klas IV-VI ze szkół podstawowych. Konkurs był okazją do promocji Regionalnego Programu Operacyjnego i sposobem na zwiększenie wiedzy o funduszach europejskich wśród najmłodszych mieszkańców regionu. To kolejny, po ubiegłorocznej akcji „RPO dla zdrowia i edukacji", pomysł na promocję RPO i informowanie o jego efektach, skierowany bezpośrednio do dzieci i młodzieży.

Szkoły podstawowe z 40 gmin mogły wziąć udział w konkursie walcząc o wyjątkową nagrodę główną w postaci tablicy interaktywnej dla szkoły. W tym roku na potrzeby konkursu zostało zakupionych 40 zestawów interaktywnych.

Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie plakatu prezentującego efekty wykorzystania środków unijnych z RPO. Forma była dowolna. Można było go namalować, naszkicować, zrobić wycinankę lub kompozycję z gotowych zdjęć. Prace oceniło jury złożone z osób posiadających wykształcenie i kwalifikacje plastyczne.W naszym jury znaleźli się:


Pan Jarosław Koziara - performer, artysta plastyk z Lublina. Autor kilkudziesięciu scenografii teatralnych, plenerowych i telewizyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował z zespołem Voo Voo tworząc jego sceniczny, płytowy i graficzny wizerunek. Absolwent Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie. Stały felietonista Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM.

Pani Anna Nawrot-Gryka - absolwentaka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Prowadzi Galerię Białą w Lublinie, według tygodnika "Polityka", jedną z najlepszych galerii w Polsce. W 2008 roku Anna Nawrot - Gryka została laureatką Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za działalność artystyczną i wypracowanie unikatowego profilu galerii.

Pan Bernard Homziuk - absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Sztuk Pieknych na Wydziale Artystycznym w pracownii  Malarstwa i Rysunku. W dorobku artystycznym posiada ponad 180 wystaw insywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą.

Obok nagrody głównej, przeznaczonej dla zwycięskiej szkoły, przewidziano również niespodzianki dla autorów najlepszych prac oraz pozostałych dzieci biorących udział w zabawie.

Gminy, które mogły brać udział w konkursie w 2011 r. wytypowano na podstawie 3 kryteriów:

    dochodu gminy przypadającego na 1 mieszkańca,
    wyników egzaminu szóstoklasistów,
    wyników egzaminu gimnazjalnego.

Z każdego kryterium wyciągnięto średnią arytmetyczną i wybrano 40 gmin odznaczających się najniższym dochodem na 1 osobę oraz najsłabszymi wynikami z egzaminów szkolnych. Nowoczesne zestawy edukacyjne mają bowiem przyczynić się po podniesienia poziomu i jakości kształcenia oraz trafić do najbiedniejszych samorządów, których nie stać na zakup takich urządzeń.

W roku 2012 zaplanowana została realizacja kolejnej edycji, obejmującej swoim zasięgiem wszystkie pozostałe gminy regionu, które w tym roku nie miały możliwości uczestnictwa w przedsięwzięciu. W ten sposób każda gmina z województwa, której placówka weźmie udział
w konkursie ma szanse na zdobycie tablicy.

 
FORMULARZE DO POBRANIA:

 
UWAGA! Zmiana zapisów regulaminu:

Zgodnie z informacją zawartą w rozdziale V pkt. 2 Regulaminu konkursu plastycznego RPO ZMIENIA PRZYSZŁOSĆ, NAMALUJ SWÓJ ŚWIAT "(...)Wszystkie ewentualne zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl.(...)". Zgodnie z powyższym informujemy, iż pkt. 3 rodziału III Zasady Konkursu Plastycznego przyjmuje brzmienie: "(...) Prace mają być wykonane w formacie nie mniejszym niż A3 (297 mm x 420 mm), w poziomie. (...)".

 

Regulamin konkursu do pobrania

Pliki do pobrania

ulotka (24-08-2011) 946.52 KB

Regulamin Konkursu (25-08-2011) 304.21 KB

Oświadczenie (24-08-2011) 190.5 KB

Formularz zgłoszeniowy 97 (09-09-2011) 191.5 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube