Polecane wydarzenia

A A A
drukujZakończenie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji listy projektów kluczowych

Po wstępnej akceptacji przez Zarząd Województwa Lubelskiego (ZWL) projektu aktualizacji listy podstawowej projektów kluczowych, która miała miejsce 14 sierpnia 2012 r., IZ RPO, za pośrednictwem strony internetowej - www.rpo.lubelskie.pl , rozpoczęła konsultacje nowych projektów. Konsultacje zakończyły się dnia 28 sierpnia br.
W związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji listy projektów kluczowych oraz faktem nie zgłoszenia żadnych uwag, Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 11 września 2012 r. podjął Uchwałę Nr CXXXI/2664/2012 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, w części obejmującej listę podstawową projektów kluczowych.

 

Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube