Polecane wydarzenia

A A A
drukujAktualności

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

14-05-2015

560 uwag do projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO 2014-2020 wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego w trakcie konsultacji społecznych tego dokumentu. Najwięcej sformułowali przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Teraz trwa ich analiza. Decyzja o tym, które z nich zostaną uwzględnione zapadnie w czerwcu.  

 

Konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 trwały od 13 do 27 kwietnia. Tzw. uszczegółowienie RPO 2014-2020 jest kluczowym dokumentem, którego uchwalenie jest niezbędne do uruchomienia konkursów o dotacje.

 

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło ok. 560 uwag do SZOOP. Pochodziły one głównie od przedsiębiorców i samorządów lokalnych. Dotyczyły wszystkich 14 Osi Priorytetowych, czyli części na które został podzielony budżet Regionalnego Programu Operacyjnego. W ich ramach będzie można pozyskiwać środki unijne z nowego RPO, łącznie 2,3 mld euro. Zgłoszone postulaty dotyczyły przede wszystkim: podniesienia poziomu dofinansowania (np. dla małych i średnich przedsiębiorstw max. do 80%), zwiększenia maksymalnych kwot projektów, rozszerzenia katalogu beneficjentów mogących występować o dofinansowanie, zmniejszenia lub likwidacji wkładu własnego do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje otoczenia biznesu z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz doprecyzowania lub rozwinięcia przykładów projektów, które będzie można realizować dzięki wsparciu z RPO 2014-2020. Własne uwagi zgłosiło również Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz specjalny zespół złożony z jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu i jego departamentów.

 

Aktualnie są one analizowane. Po weryfikacji zostaną podzielone na dwie grupy: uwzględnione (będą wprowadzone do SZOOP) oraz odrzucone (nie będą ujęte w dokumencie, a urząd wskaże powody takiej decyzji). Nowa wersja projektu uszczegółowienia RPO 2014-2020 ma zostać przyjęta przez Zarząd Województwa Lubelskiego w czerwcu.

Utworzony: 14-05-2015 13:51Paweł Florek.
wróć do aktualności »
Twoja opinia
RPOWL na youtube