Polecane wydarzenia

A A A
drukujPrzebieg negocjacji

26 czerwca 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych (General Affairs Council - GAC), na którym przyjęto kompromis prezydencji duńskiej dla czterech bloków negocjacyjnych pakietu legislacyjnego polityki spójności:

 • koncentracja tematyczna,
 • instrumenty finansowe,
 • ramy i ocena wykonania,
 • projekty generujące dochód i partnerstwo publiczno-prywatne (PPP).

Szczegółowe informacje nt. wyników negocjacji w w/w zakresie znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Przyjęcie kompromisowych rozwiązań dla czterech bloków tematycznych to kolejny etap negocjacji kształtu pakietu legislacyjnego polityki spójności. Wcześniej, na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych w kwietniu br., państwa członkowskie porozumiały się w sześciu innych obszarach:

 • programowanie strategiczne,
 • warunkowość ex-ante,
 • system zarządzania i kontroli,
 • monitoring i ewaluacja,
 • kwalifikowalność i trwałość (uproszczenia),
 • duże projekty.

16 października 2012 r. w Luksemburgu odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Ogólnych (GAC), na którym przyjęto kompromis prezydencji cypryjskiej w zakresie kolejnych bloków negocjacyjnych pakietu legislacyjnego polityki spójności:

 • Pomoc techniczna,
 • Informacja i promocja,
 • EWT,
 • Instrumenty terytorialne,
 • Kwestie finansowe poza Wieloletnimi Ramami Finansowymi (WFR),
 • Zarządzanie i kontrola,
 • Wskaźniki.

 Treść kompromisów dostępna jest na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

20 listopada 2012 r. na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych (GAC) w Brukseli przyjęto kompromis prezydencji cypryjskiej w zakresie kolejnych dwóch ważnych bloków negocjacyjnych pakietu legislacyjnego polityki spójności. Dotyczą one zarządzania finansowego oraz Wspólnych Ram Strategicznych (WRS).

Treść kompromisów dostępna jest na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Grudzień 2012 r. był ostatnim miesiącem sprawowania przez Cypr przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. W tym okresie, w wyniku nieformalnego sojuszu: Rada Unii Europejskiej (RUE) – Parlament Europejski (PE) – Komisja Europejska (KE) kształt i brzmienie artykułów negocjowanych w ramach bloku „programowanie strategiczne” uległo zmianom. Największe modyfikacje dotyczą art. 14 rozporządzenia ogólnego regulującego kształt umowy partnerstwa oraz art. 87 rozporządzenia ogólnego regulującego kształt programów operacyjnych. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube