Polecane wydarzenia

A A A
drukujOpracowania

Broszury informacyjne dotyczące założeń polityki spójności 2014-2020
 
Komisja Europejska wraz z propozycjami legislacyjnymi dotyczącymi nowej perspektywy finansowej polityki spójności przygotowała cykl broszur informacyjnych. Zaprezentowane są w nich kluczowe założenia oraz nowe narzędzia, które mając być wdrażane w następnym okresie programowania.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanymi materiałami:
 
1. Informacje ogólne o polityce spójności w latach 2014-2020
 
2. Uproszczenia w polityce spójności w latach 2014-2020
 
3. Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnych specjalizacji
 
4. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
 
5. Rozwój obszarów miejskich
 
6. Zintegrowane inwestycje terytorialne
 
7. Instrumenty finansowe

Twoja opinia
RPOWL na youtube