Polecane wydarzenia

A A A
drukuj2.07-16.08.2013

Konsultacje wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Łącznie z upublicznieniem wstępnego projektu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego rozpoczęły się jego konsultacje społeczne. Uwagi i propozycje zmian w dokumencie można było przesyłać na specjalnym kwestionariuszu do 16 sierpnia br.

Informujmy o rozpoczęciu konsultacji społecznych wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej - www.rpo.lubelskie.pl - od 2 lipca do 16 sierpnia br.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich i naukowo-badawczych.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, prosimy pobrać i wypełnić Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych [link]. Wypełniony kwestionariusz należy przesłać w wersji elektronicznej, na adres:

konsultacje-rpo2014-2020@lubelskie.pl do 16 sierpnia br. (włącznie).

UWAGA: OPINIE I UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPOSÓB INNY NIŻ WYŻEJ OPISANY NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Po zakończeniu I etapu konsultacji społecznych oraz po przeanalizowaniu wszystkich opinii, propozycji i uwag zgłoszonych w czasie ich trwania, przygotowana zostanie kolejna wersja projektu przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy, na adres: katarzyna.jedruszczak@lubelskie.pl lub telefoniczny:
(81) 44-16-733
.

Najważniejsze informacje

  • II etap konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 rozpocznie się po ustaleniu linii demarkacyjnej, czyli granicy która powie, które typy projektów będą mogły być dofinansowane z programów regionalnych, a które będą mogły liczyć na wsparcie z środków dostępnych w programach krajowych
  • Na podział środków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 miały wpływ limity nałożone przez Komisję Europejską, znane pod pojęciem tzw. ring-fencingów [link]
Twoja opinia
RPOWL na youtube