Polecane wydarzenia

A A A
drukuj14.11.2013

Konferencja podsumowująca proces konsultacji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, jak również w celu zapewnienia udziału jak najszerszego grona interesariuszy w opracowaniu ostatecznego kształtu Programu, w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego, Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty i instytucje z regionu na Konferencję kończącą proces konsultacji społecznych Programu.

Konferencja odbędzie się w dniu 14 listopada 2013 r. o godz. 9.00. Informacja o dokładnym miejscu spotkania oraz program Konferencji zostanie podana w przyszłym tygodniu na stronie internetowej www.npf.rpo.lubelskie.pl.

Udział w Konferencji będzie możliwy jedynie po uprzednim przesłaniu zgłoszenia na adres mailowy: spotkanie-rpo2014-2020@lubelskie.pl w terminie do dnia 12 listopada br. i otrzymaniu potwierdzenia zwrotnego. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz reprezentowaną instytucję. W Konferencji przewiduje się udział maksymalnie 300 osób dlatego też decydować będzie kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie umożliwiające udział w Konferencji zostanie przesłane na adres mailowy z jakiego nadesłano zgłoszenie.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który dostępny jest na ww. stronie internetowej.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego UMWL: Katarzyną Jędruszczak nr tel. 81 44 16 733 i Dorotą Sawczuk nr tel. 81 44 16 731.

Twoja opinia
RPOWL na youtube