Polecane wydarzenia

A A A
drukujPodsumowanie

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie

Współpraca świata nauki z biznesem oraz przyszłość sektora ekonomii społecznej w regionie zdominowały dyskusję o funduszach z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Eksperci rozmawiali m.in. o barierach, które utrudniają budowę partnerstwa między przedsiębiorcami, a naukowcami. Wcześniej podsumowano dotychczasowe efekty obecnego RPO oraz dokonania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Lubelszczyźnie, realizowanych od 2007 roku.

Kończący się Regionalny Program Operacyjny oraz rozpoczęte negocjacje jego następcy stały się dobrą okazją do zorganizowania w Lublinie konferencji dla samorządowców, przedsiębiorców, naukowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.

Witając uczestników spotkania Marszałek Sławomir Sosnowski podziękował za uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz podkreślił rosnące znaczenie opłacalności unijnych inwestycji. - Powinniśmy skoncentrować się na osiąganiu, jak najwyższej efektywności kosztowej w realizacji projektów, ponieważ będzie ona brana pod uwagę w trakcie oceny wniosków o dotacje do nowego RPO.

Marszałek Sławomir Sosnowski i Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego w trakcie spotkania z dziennikarzami

W trakcie zeszłotygodniowej konferencji zatytułowanej Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego - osiągnięcia i wyzwania zaprezentowano efekty obecnego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaproszeni goście dowiedzieli się m.in., że pomoc finansową z RPO otrzymało blisko 1200 firm, ze środków programu wybudowano lub zmodernizowano 530 km dróg, a 32 szpitale kupiły nowoczesną aparaturę ratującą życie. Z kolei z pieniędzy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystało blisko 700 ośrodków wychowania przedszkolnego, ponad 16 tys. przedsiębiorstw objęto wsparciem szkoleniowym, natomiast 12 tys. osób otworzyło własny biznes. - Kłaniam się nisko wszystkim, którzy w mijającej unijnej perspektywie, korzystali z funduszy europejskich w realizacji tysięcy inwestycji w całym regionie - powiedział Krzysztof Hetman, europoseł, były marszałek województwa lubelskiego.

Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda zaznaczył, że dotychczasową politykę spójności udało się przekształcić w politykę inwestycyjną całej Unii Europejskiej. - To dzięki niej Lubelszczyzna niezaprzeczalnie zmieniła swoje oblicze. Mamy lotnisko, w trakcie budowy jest trasa ekspresowa do Warszawy. Nadrabiamy cywilizacyjne różnice między innymi województwami. Z drugiej strony pokazaliśmy Brukseli, że zmodernizowaliśmy gospodarkę Polski, utrzymując wzrost gospodarczy w dobie kryzysu. Udział funduszy europejskich w tym wzroście mieścił się w granicach 25%.

Drugą część konferencji poświęcono na dyskusję o przyszłym programie regionalnym. Uwagę skupiono na kwestii dofinansowania przedsiębiorców w latach 2014-2020. W tym kontekście rozmawiano przede wszystkim o wspieraniu współpracy między nauką i biznesem. Zaproszeni eksperci podkreślali także rosnące znaczenie ekonomii społecznej dla rozwoju województwa lubelskiego oraz jej istotną rolę w integracji społecznej i polityce zatrudnienia, m.in. w odniesieniu do osób 50+.

W panelu ekspertów poświęconym wsparciu dla sektora przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu w RPO 2014-2020 uczestniczyli (od lewej): prof. Anna Rogut ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Ryszard Boguszewski - prezes EuroCompass Sp. z o.o. w Lublinie, Tomasz Małecki - prezes zarządu Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Lublinie, dr Dagmara Kociuba - kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS w Lublinie oraz Bożena Lisowska - radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

Debata dostarczyła argumentów zespołowi negocjacyjnemu, który przygotowuje stanowisko na kolejne rozmowy z Komisją Europejską o ostatecznym kształcie przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego. Z nowego RPO województwo lubelskie otrzyma 2,23 mld euro.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji omawianych w trakcie konferencji, które opublikowano w zakładce "Szkolenia i konferencje".

Twoja opinia
RPOWL na youtube