Polecane wydarzenia

A A A
drukuj23.02.2015 - 06.03.2015

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych oraz w związku z Uchwałą Nr XVII/305/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia projektu aktualizacji listy rezerwowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych propozycji nowego projektu pn. „Przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do Al. Witosa w Lublinie" skierowanego do umieszczenia na liście rezerwowej IWIPK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Konsultacje społeczne będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej IZ RPO - www.rpo.lubelskie.pl - w okresie 12 dni, od dnia 23 lutego do dnia 6 marca 2015 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich. Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat nowego projektu kluczowego, prosimy pobrać i wypełnić Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych. Wypełniony kwestionariusz należy przesłać w wersji elektronicznej, na adres: konsultacje-iwipk@lubelskie.pl w terminie do dnia 6 marca br.

UWAGA: OPINIE I UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPOSÓB INNY NIŻ WYŻEJ OPISANY NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Po zakończeniu konsultacji społecznych oraz po przeanalizowaniu wszystkich opinii, propozycji i uwag zgłoszonych w czasie ich trwania, Zarząd Województwa Lubelskiego podejmie uchwałę w sprawie ostatecznej aktualizacji listy rezerwowej w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym slawomir.flis@lubelskie.pl.

Poniżej przedstawiamy propozycję nowego projektu pn. Przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do Al. Witosa w Lublinie " w ramach listy rezerwowej  Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych skierowanego do konsultacji społecznych.

 

 

Pliki do pobrania

Propozycja nowego projektu kluczowego (23-02-2015) 158.56 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube