Polecane wydarzenia

A A A
drukujUchwały KM RPO

Załączniki:

Regulamin KM RPO WL 2014-2020

 

Załączniki:

Kryteria wyboru Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach 14 Osi RPO WL 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna


Załączniki:

  1. Kryteria wyboru projektów dla wszystkich działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (ocena formalna)
  2. Kryteria wyboru projektów dla wszystkich działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (ocena merytoryczna)
  3. Kryteria formalne specyficzne wyboru projektów pozakonkursowych dla działania 9.2 Aktywizacja zawodowa - Projekty PUP RPO WL na lata 2014-2020
  4. Kryteria formalne specyficzne wyboru projektów pozakonkursowych dla działania 11.3 Ekonomia społeczna RPO WL na lata 2014-2020

 

Załączniki:

        1. Załącznik do Uchwały Nr 4/2015 KM RPO WL 2014-2020

 

Załączniki:

       1.  Kryteria ZIT

 

Załączniki:

        1. Wymogi formalne EFS


Załączniki:

        1. Kryteria EFS

 

Załączniki:

        1. Wymogi formalne EFRR

 

Załączniki:

        1. Kryteria EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube