Polecane wydarzenia

A A A
drukujDokumenty

Witamy w dziale Dokumenty!

Pragnąc ułatwić Państwu  wyszukiwanie odpowiednich materiałów, usystematyzowaliśmy je według nastepujących grup tematycznych.

W "Realizacji projektów" zebralismy przydatne dokumenty dla Baneficjentów aplikujących o środki lub tych, którzy podpisali już umowę, a więc: kryteria wyboru projektów, wzory umów o dofinansowanie, a także wytyczne związane z aplikowaniem w ramach programu.

W „Dokumentach RPO” znajdziecie Państwo najważniejsze dokumenty dotyczące samego programu, a więc przede wszystkim aktualną  wersję RPO WL wraz z jego uszczegółowieniem.

Zakładka „Akty prawne” zawiera dokumenty legislacyjne zarówno na poziomie kraju, jak i Unii Europejskiej.

W „Dokumentach programowych” umieściliśmy m.in. pliki z pozostałymi programami operacyjnymi Unii Europejskiej, jak również ważniejsze plany i opracowania przygotowane dla potrzeb wydatkowania środków unijnych i towarzyszących im środków krajowych.

"Konsultacje dokumentów" w tej części prezentujemy Państwu możliwość konsultowania przygotowywanych dokumentów na potrzeby RPO.

Zakładka  „Linia demarkacyjna" zawiera zestaw kryteriów wskazujących miejsce realizacji (program operacyjny) dla określonych typów projektów, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE.

Twoja opinia
RPOWL na youtube