Polecane wydarzenia

A A A
drukujAktualności

Prace nad uszczegółowieniem RPO 2014-2020 dobiegają końca

27-03-2015

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) jest dokumentem uzupełniającym zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, przyjętego 12 lutego 2015 roku przez Komisję Europejską. Znajdą się w nim m.in. informacje o:

 

  • tym kto, będzie mógł ubiegać się o wsparcie,
  • typach projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowane z budżetu RPO 2014-2020,
  • wysokości środków, które będzie można pozyskać w poszczególnych działaniach programu,
  • instytucjach, które będą ogłaszały unijne konkursy w ramach programu.

 

W SZOOP zostaną określone również warunki brzegowe dotyczące wartości projektów, poziomu dofinansowania oraz kwalifikowalność wydatków.

 

- Kończymy prace nad dokumentem uszczegółowiającym zapisy programu i skupiamy się na opracowaniu kryteriów, które będą decydowały o przyznaniu dofinansowania. Następnie będzie musiał zatwierdzić je Komitet Monitorujący RPO - zapowiada Marszałek Sławomir Sosnowski.


W kwietniu władze województwa chcą przekazać do konsultacji społecznych projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO 2014-2020. To kluczowy dokument, którego uchwalenie jest niezbędne do uruchomienia naborów. Także w kwietniu powołany zostanie Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli gremium, które czuwa nad prawidłowym zarządzaniem i realizacją RPO.

 

Na przełomie maja i czerwca Urząd Marszałkowski planuje organizacje spotkań w regionie, podczas których przedstawiciele urzędu będą informowali mieszkańców, przedsiębiorców i lokalne władze o możliwościach otrzymania dofinansowania z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Utworzony: 27-03-2015 07:57Remigiusz Małecki.
wróć do aktualności »
Twoja opinia
RPOWL na youtube