Polecane wydarzenia

A A A
drukujAktualności

Zmiany w dokumentach związanych z rozliczaniem wydatków i ich kwalifikowalnością

09-04-2015

3 kwietnia 2015 roku zostały przyjęte aktualne wersje następujących dokumentów:

  • "Wytyczne dla beneficjentów w zakresie wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013",
  • "Instrukcja wypełniania wniosku o płatność" (załącznik nr 2 do ww. wytycznych),
  • „Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL na lata 2007-2013 - Podręcznik kwalifikowania wydatków".

Dokumenty po zmianach zostały opublikowane w zakładce Dokumenty - Realizacja projektów:

Utworzony: 09-04-2015 15:09Paweł Florek.
wróć do aktualności »
Twoja opinia
RPOWL na youtube