Polecane wydarzenia

A A A
drukujAktualności

Konsultacje społeczne propozycji nowych projektów kluczowych IWIPK w ramach RPO WL 2007-2013

01-10-2015

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych oraz w związku z Uchwałą Nr LVII/1200/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia projektu aktualizacji listy rezerwowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych propozycji nowych projektów tj:

1. ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków-Międzyrzec Podlaski w m. Jelnica na odcinku od km 24+000 do km 25+400".

2. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 853 Nowy Majdan-Tomaszów Lubelski na odcinku od km 34+245 do km 36+550",

skierowanych do umieszczenia na liście rezerwowej IWIPK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Konsultacje społeczne będą prowadzone za pośrednictwem archiwalnej strony internetowej IZ RPO poświęconej perspektywie 2007-2013 - www.archiwum.rpo.lubelskie.pl - w okresie 14 dni, od dnia 1 października do dnia 14 października br.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich. Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat nowych projektów kluczowych, prosimy pobrać i wypełnić Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych. Wypełniony kwestionariusz należy przesłać w wersji elektronicznej, na adres: konsultacje-iwipk@lubelskie.pl w terminie do dnia 14 października br.

UWAGA: OPINIE I UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPOSÓB INNY NIŻ WYŻEJ OPISANY NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Po zakończeniu konsultacji społecznych oraz po przeanalizowaniu wszystkich opinii, propozycji i uwag zgłoszonych w czasie ich trwania, Zarząd Województwa Lubelskiego podejmie uchwałę w sprawie ostatecznej aktualizacji listy rezerwowej w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym slawomir.flis@lubelskie.pl  lub magdalena.kowalik@lubelskie.pl.

Poniżej przedstawiamy propozycje nowych projektów w ramach listy rezerwowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych skierowanych do konsultacji społecznych.

 

 

Utworzony: 01-10-2015 09:17Remigiusz Małecki.

Pliki do pobrania

Uchwała ZWL z dnia 29.09.2015 (01-10-2015) 114.97 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

wróć do aktualności »
Twoja opinia
RPOWL na youtube