Polecane wydarzenia

A A A
drukujSzkolenia i konferencje

Szkolenie z zakresu ochrony środowiska i przyrody od dokumentów planistycznych do zezwolenia na realizację inwestycji

27-10-201425-11-2014 / Szkolenie

Data ostatniej modyfikacji: 23-10-2014

Status naboru: Zrealizowane

Znamy terminy i program bezpłatnego szkolenia z zakresu ochrony środowiska i przyrody od dokumentów planistycznych do zezwolenia na realizację inwestycji. Cykl spotkań szkoleniowych, organizowanych w Lublinie, ruszy 27 października i zakończy się 25 listopada. Przeprowadzi je Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej „IKKU” Sp. z o.o. z Warszawy.

 

Harmonogram szkoleń dla poszczególnych grup:

Szkolenie nr 1: 27-28.10.2014 r.

Szkolenie nr 2:  4-05.11.2014 r.

Szkolenie nr 3: 6-07.11.2014 r.

Szkolenie nr 4: 12-13.11.2014 r.

Szkolenie nr 5: 19-20.11.2014 r.

Szkolenie nr 6:  24-25.11.2014 r.

 

Szczegółowy program szkolenia:

DZIEŃ PIERWSZY

9.00-10.15

 

System planowania przestrzennego w Polsce. Dokumenty planistyczne jako podstawa przygotowania przedsięwzięcia w ramach RPO WL

10.15-10.30

 

Przerwa kawowa

10.30-11.45

 

Ochrona środowiska i przyrody w aspekcie tworzenia dokumentów planistycznych

11.45-12.00

 

Przerwa kawowa

12.00-13.15

 

Opracowanie ekofizjograficzne jako podstawa zrównoważonego gospodarowania przestrzenią.

13.15-14.00

 

Przerwa obiadowa

14.00-15.00

 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektów dokumentów planistycznych i strategicznych.

DZIEŃ DRUGI

9.00-10.15

 

Podstawy prawne Oceny Oddziaływania na Środowisko.  Rodzaje OOŚ. Wybrane aspekty finansowania projektów ze środków unijnych.

10.15-10.30

 

Przerwa kawowa

10.30-11.45

 

Zarys procedury OOŚ - od złożenia wniosku po zezwolenie na realizację inwestycji

11.45-12.00

 

Przerwa kawowa

12.00-13.15

 

Charakterystyka oddziaływań na środowisko przykładowych inwestycji wodnych, drogowych i przemysłowych. Najczęściej popełniane błędy w toku oceny oddziaływania na środowisko - ćwiczenia warsztatowe

13.15-14.00

 

Przerwa obiadowa

14.00-15.00

 

Sesja pytań i odpowiedzi

 

Miejsce szkolenie:

Sala konferencyjna w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości Software Camp w Lublinie, przy ul. Zana 11 a.


Wyświetl większą mapę

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostały powiadomione listownie o jego terminie i miejscu.

Szkolenia dla beneficjentów RPO WL są bezpłatne, jednak Urząd Marszałkowski w Lublinie ponosi koszty ich organizacji, nawet za zgłoszone, a faktycznie niewykorzystane miejsca. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze zgłaszanie informacji na temat braku możliwości udziału w szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Brak zgłoszenia, o którym mowa powyżej może skutkować odmową przyjęcia na kolejne szkolenia, organizowane przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego. Zainicjowanie powyższego rozwiązania przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Jednocześnie zachęcamy do wypełnienia ankiety badającej potrzeby szkoleniowe. Ankietę znajdą Państwo w zakładce Szkolenia i konferencje; ankieta: badanie potrzeb szkoleniowych beneficjentów. Odpowiedzi na pytania pozwolą przygotować ofertę szkoleń najbardziej odpowiadającej potrzebom osób, zajmujących się realizacją projektów z RPO WL.


Osobą do kontaktu w sprawie szkoleń jest Pani Małgorzata Stojek, tel. (81) 44 16 761, e-mail: malgorzata.stojek@lubelskie.pl.


"Twój pomysł, europejskie pieniądze"
Szkolenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Ostatnia modyfikacja przez — Paweł Florek.
wróć do szkoleń i konferencji »
Twoja opinia
RPOWL na youtube