Polecane wydarzenia

A A A
drukujSzkolenia i konferencje

Szkolenie "Praktyczne zastosowanie prawa budowlanego w projektach unijnych"

26-11-201411-12-2014 / Szkolenie

Data ostatniej modyfikacji: 23-10-2014

Status naboru: Zrealizowane

Informujemy, że zostały ustalone terminy bezpłatnego szkolenia pt. „Praktyczne zastosowanie prawa budowlanego w projektach unijnych”. Przeprowadzi je Akademia Eurokadry - Centrum Szkoleń Administracji Publicznej z Warszawy.

 

Harmonogram szkoleń dla poszczególnych grup:

Szkolenie nr 1:  26-27.11.2014 r.

Szkolenie nr 2:  1-2.12.2014 r.

Szkolenie nr 3:  3-4.12.2014 r.

Szkolenie nr 4:  8-9.12.2014 r.

Szkolenie nr 5:  10-11.12.2014 r.


Program szkolenia:

 • Podstawowe uregulowania prawne,
 • Podstawowe warunki rozpoczęcia i realizacji robót,
 • Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego,
 • Podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia,
 • Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
 • Uzyskanie informacji o przeznaczeniu terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
 • Procedury prawne rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych,
 • Pozwolenie na budowę,
 • Zgłoszenie i rozpoczęcie robót budowlanych,
 • Przygotowanie i oddawanie obiektu budowlanego do użytkowania,
 • Samowola budowlana i jej skutki,
 • Odpowiedzialność karna i zawodowa.

 

Miejsce szkolenie:

Sala konferencyjna w HOTELU VICTORIA w Lublinie, przy ul. Narutowicza 58/60.


Wyświetl większą mapę

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostały powiadomione listownie o jego terminie i miejscu.

Szkolenia dla beneficjentów RPO WL są bezpłatne, jednak Urząd Marszałkowski w Lublinie ponosi koszty ich organizacji, nawet za zgłoszone, a faktycznie niewykorzystane miejsca. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze zgłaszanie informacji na temat braku możliwości udziału w szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Brak zgłoszenia, o którym mowa powyżej może skutkować odmową przyjęcia na kolejne szkolenia. Zainicjowanie powyższego rozwiązania przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Jednocześnie zachęcamy do wypełnienia ankiety badającej potrzeby szkoleniowe. Ankietę znajdą Państwo w zakładce Szkolenia i konferencje; ankieta: badanie potrzeb szkoleniowych beneficjentów. Odpowiedzi na pytania pozwolą przygotować ofertę szkoleń najbardziej odpowiadającej potrzebom osób, zajmujących się realizacją projektów z RPO WL.


Osobą do kontaktu w sprawie szkoleń jest Pani Małgorzata Stojek, tel. (81) 44 16 761, e-mail: malgorzata.stojek@lubelskie.pl.


"Twój pomysł, europejskie pieniądze"
Szkolenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Ostatnia modyfikacja przez — Paweł Florek.
wróć do szkoleń i konferencji »
Twoja opinia
RPOWL na youtube