Polecane wydarzenia

A A A
drukujProjekty kluczowe

Witamy w dziale Projekty kluczowe!

Znajdą tu Państwo odpowiedź na pytanie co to są „projekty kluczowe” RPO WL oraz charakterystykę każdego z nich wraz z przydatnymi materiałami informacyjnymi. Dla zainteresowanych szczegółami umieściliśmy także linki do instytucji odpowiedzialnych za realizację tych inwestycji.

• Zakończyły się konsultacje społeczne propozycji nowych projektów kluczowych RPO WL 2007-2013

• Konsultacje społeczne propozycji nowych projektów kluczowych IWIPK w ramach RPO WL 2007-2013

Zarząd Województwa Lubelskiego zawarł kolejną umowę wstępną dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego

Aktualizacja listy podstawowej IWIPK

Aktualizacja listy podstawowej i listy rezerwowej IWIPK

Aktualizacja listy rezerwowej IWIPK

Zakończyły się konsultacje społeczne propozycji nowych projektów kluczowych RPO WL

Konsultacje społeczne propozycji nowych projektów kluczowych RPO WL (5-19.09.2014 r.)

Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego RPO WL (2-15.04.2014 r.)

Aktualizacja listy podstawowej i listy rezerwowej IWIPK

Zarząd Województwa Lubelskiego zawarł umowę wstępną z Gminą Miejską Biała Podlaska

Zakończyły się konsultacje społeczne propozycji nowych projektów kluczowych RPO WL

Konsultacje społeczne propozycji nowych projektów kluczowych RPO WL- 19-25.07.2013 r.

Lista IWIPK przyjęta przez Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 21 maja 2013 r.

•"Wytyczne w zakresie zasad tworzenia IWIPK RPO WL 2007-2013 oraz systemu oceny i zatwierdzania projektów kluczowych do dofinansowania" - zmiany w dokumencie

Kolejne preumowy podpisane

Lista IWIPK przyjęta przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 9.10.2012 r.

Konsultacje społeczne propozycji nowych projektów do umieszczenia na liście IWIPK

Lista IWIPK przyjęta przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 11.09.2012 r.

Konsultacje społeczne propozycji nowych projektów do umieszczenia na liście IWIPK

Kolejne preumowy podpisane

Lista IWIPK przyjęta przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 28.02.2012 r.

Konsultacje społeczne propozycji nowych projektów kluczowych RPO WL

• Aktualizacja Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych

Aktualizacja Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WL w zakresie projektów kluczowych (29.09.2011 r.)

Zakończyły się konsultacje społeczne nowego projektu kluczowego  – Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zaktualizowaną listę projektów kluczowych

Rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych propozycji nowego projektu skierowanego do umieszczenia na liście podstawowej IWIPK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 (16.06.2011r.) 

Zarząd Województwa Lubelskiego zawarł pre-umowę ze spółką Port Lotniczy Lublin S.A.

Lista projektów kluczowych w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Szkolenie z zakresu polityki równych szans i zasad zrównoważonego rozwoju dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych

Zakończyły się konsultacje społeczne propozycji nowych projektów kluczowych RPO WL (21.10.2010 r.)

Kolejne preumowy na projekty kluczowe podpisane (06.10.2010)

Konsultacje społeczne propozycji nowych projektów kluczowych RPO WL (21.10.2010 r.)

• Zmiana „Wytycznych w zakresie zasad tworzenia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL" (29.06.2010 r.)

Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził aktualizację listy projektów kluczowych RPO WL (29.06.2010 r.)

• Zakończył się proces zgłaszania nowych propozycji projektów do IWIPK (15.06.2010 r.)

Zakończyły się konsultacje społeczne nowych projektów kluczowych (26.05.2010 r.)

Aktualizacja listy projektów kluczowych może być dokonywana dwa razy do roku

Aktualizacja Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych - wersja z 20 kwietnia 2010 roku

• Szkoła dla sędziów i prokuratorów kluczowym projektem RPO WL

Konsultacje społeczne wstępnego Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych

• Formularz fiszki projektowej do zgłoszenia projektu do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfianansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pierwsza taka umowa

Nowe pre-umowy podpisane

Podpisano kolejne pre-umowy!

• Stan zaawansowania prac związanych z realizacją Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w tym podpisywania pre-umów/przyjmowania zobowiązań do prawidłowego przygotowania projektów

• Przedłużono termin podpisywania preumów / przyjmowania zobowiązań dotyczących przygotowania projektów indywidualnych wpisanych na listę IWIPK w ramach RPO WL 2007-2013

• Projekty kluczowe Miasta Zamość dotyczące infrastruktury drogowej zostały skierowane do oceny merytorycznej

Zamość inwestuje w drogi, inwestycje współfinansuje RPO WL

• Projekt pn. "Przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce" został pozytywnie oceniony na etapie formalnym

Kluczowa umowa

Wzór Preumowy oraz Zobowiązania wraz z załącznikami dotyczących Indywidualnych Projektów Kluczowych

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

Kolejne pre-umowy podpisane!

Twoja opinia
RPOWL na youtube